TSE Uygunluk Belgesi

Türk Standartları Enstitüsü - Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi

Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi (TSE); Türk standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk standardına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSE Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin ilgili Türk standardına uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre beş ayrı tipte tescil edilen monogamlardır.

TSE işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken, mamulün Türk standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk standartları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir.

TSE Ürün Belgelendirme Çalışmaları

TSE Marka Sisteminin Türk Standartlarının sanayide yaygın olarak kullanılmasında ve tüketicisinin bilinçlendirilmesinde çok önemli bir rolü bulunmaktadır. İlk defa uygulamaya konulduğu 1964’ten bu yana giderek artan bir gelişme hızı göstermiştir. Tüketicilerin benimsediği ve bugün itibariyle yıllık satış tutarı yaklaşık 150 trilyon TL’nın üzerinde madde ve mamulü kapsayan bir “güvenlik şemsiyesi” hükmündedir.

Günümüzde TSE logosu taşıyan ürünlere karşı oluşan kalite algısı bu işaretin geldiği noktayı en iyi şekilde özetlemektedir.

Kamu veya özel hemen tüm ihalelerde TSE kalite logosu taşıyan ürünlerin tercih edildiği ve bu hususun bir ön şart olarak ihale şartnamelerine girdiği görülmektedir.

TSE Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

  • Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge. (Noter tasdikli)
  • Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve imzalma yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli)
  • Marka tescil belgesi. (Ürün ve/veya ambalajı üzerinde kullanıldığı şekilde)
  • Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme.