Tse ve ISO ne demek?

“ISO” ve “TSE” belgelendirme kuruluşlarıyla ilgili terimlerdir. ISO, uluslararası standartları belirleyen ve yayınlayan Uluslararası Standartlar Organizasyonu’nun (International Organization for Standardization) kısaltmasıdır. ISO belgelendirmesi, bir ürünün veya bir işletmenin belirli bir kalite standardına uygunluğunu belgelemek için yapılan süreci ifade eder.

TSE ise Türk Standardları Enstitüsü’nün kısaltmasıdır. TSE belgelendirmesi, Türkiye’de üretilen ürünlerin veya hizmetlerin belirli kalite standartlarına uygunluğunu gösteren bir işaretleme sistemini ifade eder. Bu belgelendirme, ürünlerin güvenliği, kalitesi ve standardizasyonu açısından önemlidir.

Özetle, ISO ve TSE belgelendirmeleri, ürünlerin belirli kalite standartlarına uygunluğunu doğrulayan süreçleri ifade eder.  Diğer bir ayrım ise; TSE genelde ürünlerinde kalitesinin belgelenmesi için kullanılırken, ISO daha çok firmanın sisteminin satınalmasının,yada tüm departmanlarının kurumsallaşması ve düzenli hale gelmesi için yürütülen ve uygulanan bir sistemdir..

TSE, aynı zamanda HYB (Hizmet Yeri Yeterlilik belgesi ) konusunda ön planda olan bir kuruluştur.. Servis taşımacılığı işi yapan firmalar yada yetkili servis teknik servis hizmeti veren firmalar HYB alarak kendilerini TSE nezdinde kayıt ettirerek gösterebilirler..

TSE Belgesi yada HYB belgesinin e-devlet üzerinde kaydı bulunmamaktadır.. Bu belgeleri sorgulamak için TSE ‘nin internet sitesinden sorgulamanız gerekecektir..