iso9001 sistem kurulumu nasıl yapılır

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi (KYS), bir işletmenin kalite standartlarını belirlemesine, uygulamasına ve sürekli olarak iyileştirmesine olanak tanır. ISO 9001’e uyumlu bir KYS kurulumu, işletmenizin müşteri memnuniyetini artırmanıza, süreçlerinizi optimize etmenize ve rekabet avantajı elde etmenize yardımcı olabilir. İşte ISO 9001 KYS kurulumu için genel adımlar:

  1. Karar ve Taahhüt: İşletme yönetimi, ISO 9001 standardına uyum kararı alır ve bu karara resmi olarak taahhüt eder. Bu, kalite yönetim sistemi için gereken kaynakların sağlanması ve uygulanmasını destekleyen bir irade beyanıdır.
  2. Eğitim ve Farkındalık: ISO 9001 standardının gereklilikleri ve kurulacak sistem hakkında ilgili personel eğitilir. Bu eğitim, çalışanların standardın anlamını ve uygulanmasını anlamalarına yardımcı olur.
  3. İlgili Süreçlerin Belirlenmesi: İşletme, ISO 9001 gerekliliklerine uygun olarak kalite yönetim sistemini kurmak için gerekli olan süreçleri belirler. Bu süreçler, işletmenin faaliyetlerinin her yönünü kapsamalıdır.
  4. Dokümantasyon ve Belgelendirme: ISO 9001 gerekliliklerine uygun dokümantasyon oluşturulur ve belgelenir. Bu dokümantasyon, kalite politikası, prosedürler, talimatlar ve kayıtları içerebilir.
  5. Uygulama ve Operasyonel Kontroller: ISO 9001 gerekliliklerine uygun olarak belirlenen süreçler uygulanır ve operasyonel kontroller sağlanır. Bu, işletmenin günlük faaliyetlerinin ISO 9001 standardına uygun şekilde yürütülmesini içerir.
  6. İzleme ve Ölçüm: ISO 9001 standardına uyumun izlenmesi ve ölçülmesi için bir izleme ve ölçme sistemi kurulur. Bu, süreç performansı, müşteri memnuniyeti ve diğer kalite göstergelerinin düzenli olarak değerlendirilmesini içerir.
  7. İyileştirme: İzleme ve ölçme sonuçlarına dayanarak, sürekli iyileştirme için eylem planları geliştirilir ve uygulanır. Bu, kalite yönetim sisteminin sürekli olarak geliştirilmesini ve iyileştirilmesini sağlar.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması karmaşık bir süreç olabilir. Bu nedenle, bir ISO danışmanından veya eğitmeninden destek almak faydalı olabilir. Ayrıca, kurulum sürecindeki ilerlemeyi izlemek ve değerlendirmek için dahili denetimler ve dış denetimler de önemlidir.

Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir