iso9001, iso14001 kavramları ve arasındaki farklar

ISO 9001 ve ISO 14001, farklı alanlarda standartize edilmiş uluslararası yönetmeliklerdir.

ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi (QMS)

  • ISO 9001, bir organizasyonun kalite yönetim sistemini belirli standartlara uygun olarak düzenlemesine yardımcı olur.
  • Odak noktası, ürün veya hizmetlerin kalitesini artırmak ve müşteri memnuniyetini sağlamak üzerinedir.
  • Süreçlerin standartlaştırılması, müşteri taleplerinin karşılanması ve sürekli iyileştirme önemli unsurlardır.

ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemi (EMS)

  • ISO 14001, bir organizasyonun çevresel etkilerini yönetmesine yardımcı olur.
  • Odak noktası, çevresel performansın iyileştirilmesi, doğal kaynakların korunması ve çevresel etkilerin azaltılmasıdır.
  • Çevresel yönetim, atık yönetimi, enerji kullanımı ve karbon ayak izi gibi faktörlerin belirlenmesi ve iyileştirilmesi önemlidir.

Ana fark, ISO 9001’in kalite yönetimine odaklanırken, ISO 14001’in çevre yönetimi ve sürdürülebilirlik konularına odaklanmasıdır. İkisi de organizasyonların süreçlerini belirli standartlara göre düzenlemesine ve sürekli iyileştirmeler yapmasına yardımcı olur, ancak odaklandıkları alan farklıdır: biri kalite, diğeri çevre. Çoğu organizasyon, hem kaliteyi artırmak için ISO 9001’i hem de çevresel performansı iyileştirmek için ISO 14001’i bir arada kullanabilir veya tercih edebilir. Bu standartlar, organizasyonların daha sürdürülebilir, verimli ve müşteri odaklı bir yapıda çalışmasını sağlar.

İso9001 ve iso14001 sorgulamak içinde sitemizi kullanabilir veya İSO14001 yada İSO9001 Profesyonellerimizi kullanabilirsiniz.