ISO 9001:2015 sertifikasyonunun adımları nelerdir?

ISO 9001: 2015 sertifikasyonunun adımları tek tek ve ayrıntılı olarak aşağıda listelenmektedir:

  • Kuruluşunuzu hazırlayın : İlk adım, ISO 9001 standardının gerekliliklerini anlamak ve organizasyon içinde bir farkındalık oluşturmaktır. Yönetim ve çalışanlar, standartlar ve gereklilikler hakkında eğitim alabilir.
  • Liderlik ve Taahhüt: Üst yönetim, ISO 9001 gerekliliklerini benimseyip desteklemelidir. Kalite yönetim sistemi kurulması için liderlik ve taahhüt gereklidir.
  • Boşluk analizi: Organizasyonun mevcut süreçleri belgelenmeli ve standartlara uygun hale getirilmelidir. Bu belgeler, süreçleri ve prosedürleri açıkça tanımlar.
  • Proje Planı : Standartlara uygun süreçlerin uygulanması ve gerekliliklerin hayata geçirilmesi sürecidir. Süreçler ve prosedürler çalışanlara tanıtılır ve uygulanır.
  • Eğitim: ISO 9001 standardına uygunluğun değerlendirilmesi için eğitimler ve iç denetimler yapılır. Bu denetimler ve eğitimler , süreçlerin etkinliğini ve uygunluğunu kontrol etmeye yöneliktir.
  • KYS Kullan ve Geliştir : Üst yönetim, kalite yönetim sisteminin etkinliğini gözden geçirir ve iyileştirme fırsatları belirler.
  • İç Denetimler:  Bir belgelendirme kuruluşu, organizasyonun ISO 9001 gerekliliklerine uygunluğunu değerlendirmek için doğrulama denetimi ve iç denetimleri yapar.
  • ISO Kaydı ve Belgelendirme : Doğrulama denetimini başarıyla geçen organizasyon, belgelendirme kuruluşu tarafından ISO 9001:2015 sertifikasını alır.

Bu adımlar, ISO 9001:2015 sertifikasını almak için genel bir rehber sağlar. Ancak her organizasyonun süreci tamamlaması farklı zaman alabilir ve özelleştirilmiş bir yaklaşım gerektirebilir. Kalite yönetim sistemini uygulamak, sürekli iyileştirme süreci ve standartlara uygunluğun sürdürülmesi uzun vadeli bir çaba gerektirir.