İso belgesi ve CE belgesi bağlantısı nasıl olur?

ISO belgesi ve CE belgesi, farklı amaçlar için verilen belgelerdir ve aralarında doğrudan bir bağlantı yoktur.

ISO Belgesi: ISO, Uluslararası Standardizasyon Örgütü’nü temsil eder. ISO belgesi, belirli bir ISO standardına uygunluğu kanıtlayan bir belgedir. Örneğin, ISO 9001 belgesi, bir organizasyonun kalite yönetim sistemini ISO 9001 standardına uygun olarak kurduğunu ve işlettiğini doğrular.

CE Belgesi: CE işareti, Avrupa Ekonomik Alanı’nda satışa sunulan bir ürünün Avrupa Birliği (AB) yönetmeliklerine uygun olduğunu belirtir. Ürünlerin güvenliği, sağlık ve çevre koruması gibi belirli standartları karşıladığını gösterir.

Aralarındaki bağlantı şu şekilde olabilir: Bir ürün, belirli ISO standartlarına uygun olarak üretildiyse ve bu standartlar, CE yönetmeliklerine uygunluğu destekliyorsa, ISO belgesi CE belgesi almak için bir adım olabilir. Ancak ISO belgesi doğrudan bir CE belgesi değildir ve CE belgesi almak için ayrı bir prosedür ve uygunluk değerlendirmesi gerekebilir.

Genel olarak, bir ürünün CE işareti alabilmesi için, o ürünün AB’nin ilgili direktiflerine (örneğin, makine emniyeti, tıbbi cihazlar, elektrikli ekipmanlar gibi) uygun olması gerekmektedir. Bu direktiflere uygunluğu göstermek için, ürün belirli testlerden geçmeli ve ilgili yönetmeliklere uygun olduğunu kanıtlayacak belgeler sağlanmalıdır. ISO belgesi, üretim süreçlerini belirli bir standarta göre yönettiğini gösterebilir, ancak CE belgesi ile doğrudan bağlantılı değildir.

CE deklereasyon yada farklı şekilde yazılışı ce deklarasyon ile ISO9001 bağlantısı da bulunmamaktadır.