iso 9001 ve iso 22000 arasındaki farklar?

ISO 9001 ve ISO 22000, farklı amaçlara hizmet eden iki ayrı uluslararası standarttır. İşte ISO 9001 ve ISO 22000 arasındaki temel farklar:

 1. Kapsam:
  • ISO 9001: Kalite yönetim sistemlerini belirler. Bu standart, genel olarak bir organizasyonun kalite yönetim sistemini kurma, uygulama ve sürdürme gereksinimlerini tanımlar.
  • ISO 22000: Gıda güvenliği yönetim sistemlerini belirler. Gıda işletmelerinin gıda güvenliği süreçlerini yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
 2. Odak Noktası:
  • ISO 9001: Kalite odaklıdır. Müşteri memnuniyeti, sürekli iyileştirme ve iş süreçlerinde etkinlik üzerinde durur.
  • ISO 22000: Gıda güvenliği odaklıdır. Gıda zinciri üzerindeki potansiyel tehlikeleri belirlemek, kontrol etmek ve izlemek için bir çerçeve sağlar.
 3. Uygulama Alanı:
  • ISO 9001: Her türlü endüstri ve sektörde kullanılabilir. Ürün ve hizmet sağlayan her türlü organizasyon bu standartı uygulayabilir.
  • ISO 22000: Gıda sektöründeki işletmeler, gıda üreticileri, işleme tesisleri ve dağıtım ağları için özel olarak tasarlanmıştır.
 4. Yaklaşım:
  • ISO 9001: Süreç yaklaşımını vurgular. İş süreçlerinin belirlenmesi, yönetimi ve sürekli iyileştirmesi ön plandadır.
  • ISO 22000: Gıda güvenliği yönetim sistemlerini kurarken, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points – Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) prensiplerine dayanır.
 5. Tedarik Zinciri:
  • ISO 9001: Tedarik zinciri yönetimine odaklanmaz. Tedarikçi ilişkileri genel kalite yönetimi içinde ele alınır.
  • ISO 22000: Gıda güvenliği, tedarik zinciri boyunca güvence altına alınmalıdır. Tedarikçi ilişkileri, gıda güvenliği süreçlerinin bir parçası olarak değerlendirilir.

Bu farklılıklar göz önüne alındığında, bir organizasyon hangi standardı seçeceğine karar verirken öncelikle faaliyet alanı, hedefleri ve müşteri beklentileri gibi faktörleri dikkate almalıdır.