ISO 9001 ile OSGB Arasında Bağlantı Var Mıdır?

ISO 9001 ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OSGB – Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) arasında doğrudan bir bağlantı yoktur. ISO 9001, Kalite Yönetim Sistemi standardını temsil ederken, OSGB, Türkiye’deki iş sağlığı ve güvenliği düzenlemeleri kapsamında oluşturulan bir birimi ifade eder.

ISO 9001, bir organizasyonun kalite yönetim sistemini kurmasını, uygulamasını ve sürdürmesini amaçlar. Bu standart, müşteri memnuniyetini artırmayı, süreçlerin etkinliğini ve verimliliğini artırmayı hedefler. ISO 9001 genellikle bir işletmenin genel yönetim sistemi ile ilgili süreçleri kapsar.

Öte yandan, Türkiye’de OSGB, iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösteren bir birimi ifade eder. OSGB‘ler genellikle işyerlerinde sağlık ve güvenlik konularında işbirliği yapmak üzere oluşturulan ekiplerdir. Bu birimler, işyerindeki sağlık ve güvenlik konularını değerlendirir, riskleri belirler, acil durumları ele alır ve uygun önlemleri alır.

Ancak, ISO 45001 standardı, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni tanımlar ve bu standart, işyerlerinde çalışan güvenliğini sağlamak, riskleri yönetmek ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla kullanılır. ISO 45001, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi oluşturmak isteyen organizasyonlar için uluslararası bir referans noktasıdır.

Sonuç olarak, ISO 9001 ve OSGB farklı alanlara odaklanan kavramlardır ve doğrudan bir bağlantıları yoktur. Ancak iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösteren bir organizasyon, ISO 45001 standartlarını kullanarak iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini kurabilir ve bu süreçte OSGB hizmetlerinden faydalanabilir.