ISO9001 uygunsuzluk nasıl kapatılır?

ISO 9001 sistem kurulumu ve eğitimleri sonrasında gelen 9001 denetçisinin raporu doğrultusunda majör yda minör olarak hatalar ve uygunsuzluklar belirlenir. Bu uygunsuzların genel olarak nasıl kapatılacağı ile ilgili genel bir bilgilendirme yapmaktayız?

ISO 9001 standardındaki bir uygunsuzluğun kapatılması, genellikle belirli adımların izlenmesini gerektirir:

  1. Uygunsuzluğun Tanımlanması: İlk adım, uygunsuzluğun ne olduğunun ve nerede meydana geldiğinin belirlenmesidir. Bu, belirli bir süreçte veya belirli bir departmanda meydana gelmiş olabilir.
  2. Neden Analizi: Uygunsuzluğun nedenlerini anlamak için bir neden analizi yapılır. Bu, problemin kaynağını tespit etmeyi ve tekrar oluşmasını engellemek için temel sorunları belirlemeyi içerir.
  3. Hızlı Düzeltici Eylemler: Acil durumlar için hızlı düzeltici eylemler alınır. Bu, uygunsuzluğun etkilerini en aza indirmek için anında müdahaleleri içerir.
  4. Kök Nedenin Giderilmesi: Neden analizi sonucunda belirlenen temel problemlerin giderilmesi için kalıcı çözümler aranır ve uygulanır. Bu, benzer problemlerin tekrar oluşmasını engeller.
  5. Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerin Uygulanması: Uygunsuzluğun giderilmesi için düzeltici faaliyetlerin ve daha geniş kapsamlı önleyici faaliyetlerin uygulanması gerekebilir.
  6. İzleme ve Değerlendirme: Yapılan düzeltici faaliyetlerin etkinliğinin izlenmesi ve değerlendirilmesi önemlidir. Bu, sorunun çözüldüğünü ve benzer sorunların tekrar oluşmasını engellemek için alınan önlemlerin etkin olduğunu doğrular.

ISO 9001’in amacı, süreçlerdeki uygunsuzlukları tespit etmek, bunları gidermek ve tekrarlanmasını önlemek için bir çerçeve sunmaktır. Bu adımlar, standartta belirtilen süreçlerin ve prosedürlerin uygulanmasını sağlar ve organizasyonların sürekli iyileştirme prensiplerine dayalı olarak işleyişlerini geliştirmelerine yardımcı olur.