8 kalite yönetim sistem ilkesi nelerdir?

ISO 9000: 2015 ve ISO 9001: 2015 standardı, Kalite yönetiminin aşağıdaki Sekiz ilkesine dayanmaktadır.

Kalite yönetimi bir organizasyonun sürekli olarak ürünlerinin veya hizmetlerinin kalitesini artırmak için benimsediği bir yaklaşımdır. Kalite yönetimi bir dizi prensibe dayanır. İşte temel kalite yönetimi ilkeleri, genellikle ISO 9001 standardına dayalı olarak belirtilen bazı ana ilkelerdir:

  1. Müşteri odaklılık: Müşteri gereksinimlerini anlamak, onların beklentilerini karşılamak ve müşteri memnuniyetini sağlamak temel amaç olmalıdır.
  2. Liderlik: Liderlerin organizasyon içinde kalite ve sürekli iyileştirme konusunda vizyon sahibi olmaları ve bu vizyonu tüm çalışanlara iletmeleri gerekir.
  3. İnsan kaynakları yönetimi: Çalışanların katılımını teşvik etmek, eğitim ve gelişim fırsatları sağlamak, motivasyonu artırmak ve çalışanların potansiyelini en üst düzeye çıkarmak önemlidir.
  4. Süreç yaklaşımı: Süreçlerin anlaşılması, yönetilmesi ve sürekli olarak iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu, iş süreçlerinin etkin bir şekilde belirlenmesini, izlenmesini ve iyileştirilmesini içerir.
  5. Sistem yaklaşımı: Organizasyonun bir bütün olarak ele alınması gerekmektedir. Bütün sistem ve süreçler arasındaki ilişkilerin anlaşılması ve yönetilmesi önemlidir.
  6. Sürekli iyileştirme: Sürekli olarak performansın iyileştirilmesi ve kalitenin artırılması için süreçlerin ve sistemlerin sürekli olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi gerekmektedir.
  7. Karar verme yaklaşımı: Kararların veri ve kanıtlara dayalı olması, etkili bir karar verme süreci benimsenmesi önemlidir.
  8. İlişkilerin yönetimi: Organizasyonun tedarikçileri, paydaşları ve diğer ilgili taraflarıyla sağlam ilişkiler kurması ve bu ilişkileri yönetmesi gerekmektedir.

Bu ilkeler, bir organizasyonun kalite yönetimine yaklaşımını şekillendirmek ve kalite odaklı bir kültür oluşturmak için rehberlik eder. Bu ilkeler genellikle kalite standartları ve süreçlerin geliştirilmesi için temel bir çerçeve sağlar.