ISO 15838

ISO 15838 | Çağrı Merkezi Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 20121, “Etkinlik Sürdürülebilirliği Yönetim Sistemleri – Gereksinimler ve Kılavuzlar” olarak adlandırılan bir uluslararası standarttır. Bu standart, etkinliklerin (festivaller, konserler, spor etkinlikleri, konferanslar vb.) sürdürülebilirlik ilkelerine göre planlanmasını, uygulanmasını ve yönetilmesini sağlar.

ISO 20121, etkinliklerin çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini en aza indirerek sürdürülebilirliklerini artırmayı hedefler. Bu standart, organizasyonların etkinliklerini daha çevreci, sosyal olarak daha sorumlu ve ekonomik açıdan daha sürdürülebilir hale getirmelerine rehberlik eder.

Standart, aşağıdaki ana unsurları içerir:

  1. Çevresel Performans: Etkinliklerin çevresel etkilerini azaltmayı ve kaynakları daha verimli kullanmayı hedefler. Atık yönetimi, enerji kullanımı, su tüketimi gibi çevresel faktörlerin kontrol altına alınması amaçlanır.
  2. Sosyal Sorumluluk: Etkinliklerin sosyal etkilerini göz önünde bulundurarak topluma ve yerel topluluklara katkıda bulunmayı hedefler. Etkinliklerin toplumsal fayda sağlaması, yerel ekonomiyi desteklemesi gibi unsurları içerir.
  3. Ekonomik Etkinlik: Etkinliklerin ekonomik olarak sürdürülebilir olmasını sağlamayı amaçlar. Gelir ve harcamaların denge içinde olması, etkinliğin ekonomik fayda sağlaması gibi konuları içerir.

ISO 20121, organizasyonların etkinliklerini sürdürülebilirlik ilkelerine uygun şekilde planlamasını, yönetmesini ve sürekli olarak iyileştirmesini sağlar. Bu standart, etkinlik endüstrisinde sürdürülebilirlik konusunda bilinç oluşturarak çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan daha sorumlu etkinlikler düzenlenmesine yardımcı olur.

ISO 20121 Neden Almalıyım?

ISO 20121 yönetim sistemlerini almanızı gerekentiren sebepleri aşağıda sıraladık

  1. Sürdürülebilirlikte İyileşme: Standart, organizasyonların etkinliklerini çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan daha sürdürülebilir hale getirmesine yardımcı olur. Bu da kaynakların daha etkili kullanılması ve çevresel etkilerin azaltılması anlamına gelir.
  2. Çevresel Etkilerin Azaltılması: ISO 20121, etkinliklerin çevresel etkilerini azaltmayı hedefler. Atık yönetimi, enerji tasarrufu, su tüketimi gibi çevresel unsurların kontrol altına alınması çevre dostu bir yaklaşım sunar.
  3. Sosyal Sorumluluk ve Katılım: Etkinliklerin topluma ve yerel topluluklara katkıda bulunması ve onların ihtiyaçlarını gözetmesi sağlanır. Toplumun etkinliğe katılımı, toplumsal farkındalığın artması gibi sosyal faydalar sağlar.
  4. Ekonomik Verimlilik: Standart, organizasyonların etkinliklerini ekonomik açıdan sürdürülebilir hale getirmesine yardımcı olur. Gelir ve harcamaların dengeli olması, etkinliğin ekonomik olarak başarılı olmasını sağlar.
  5. Kurumsal İtibar ve Güvenilirlik: ISO 20121’e uyum, organizasyonların sosyal sorumluluklarını gösterir ve sürdürülebilirlik ilkelerine bağlılıklarını gösterir. Bu da kurumsal itibarı artırabilir ve paydaşlar arasında güvenilirlik oluşturabilir.
  6. Rekabet Avantajı: Sürdürülebilirlik odaklı etkinlikler düzenlemek, organizasyonlara pazarda bir rekabet avantajı sağlayabilir. Çevre dostu ve toplumsal fayda sağlayan etkinliklerin tercih edilme olasılığı artabilir.

ISO 20121, organizasyonların etkinliklerini sürdürülebilirlik ilkelerine uygun şekilde yönetmelerine yardımcı olarak çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan daha sorumlu ve sürdürülebilir etkinlikler düzenlemelerine olanak sağlar. Bu standart, organizasyonların uzun vadeli başarılarına katkıda bulunurken toplumsal ve çevresel etkilerini azaltmalarına yardımcı olur.

ISO 20121  etkinlik sürdürülebilirliği yönetim sistemi ve süreç yönetimi

ISO 20121, etkinlik sürdürülebilirliği yönetim sistemi için bir standarttır ve bu standart, etkinliklerin çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini en aza indirerek sürdürülebilirliklerini artırmayı hedefler. Süreç yönetimi ise işletmelerin veya organizasyonların amaçlarına ulaşmak için faaliyetlerini nasıl organize ettikleri ve yönettikleri ile ilgilenir.

ISO 20121, süreç yönetimi kavramı ile benzerlikler taşıyabilir çünkü organizasyonlar etkinliklerini planlama, uygulama, izleme ve iyileştirme gibi süreçler üzerinden yönetirler. Ancak ISO 20121, spesifik olarak etkinlik sürdürülebilirliğini ele alırken, süreç yönetimi daha genel iş operasyonlarına ve iş süreçlerinin düzenlenmesine odaklanır.

Süreç yönetimi, organizasyonların süreçlerini tanımlamalarını, belgelemelerini, uygulamalarını, izlemelerini ve sürekli olarak iyileştirmelerini sağlamak için bir çerçeve sunar. Bu süreçler, organizasyonun hedeflerine ulaşmasını, verimliliğini artırmasını ve müşteri memnuniyetini sağlamasını destekler.

ISO 20121 ise özellikle etkinliklerin sürdürülebilirlik boyutunu ele alarak çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri azaltmayı ve etkinliklerin daha sürdürülebilir olmasını sağlamayı amaçlar.

Bu iki kavram, organizasyonların belirli işlevlerini daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olurken, ISO 20121’in odak noktası özellikle etkinlik sürdürülebilirliği olduğu için süreç yönetimi kavramından farklılaşır.