ISO 45001

ISO 45001 - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi Ohsas 18001 sisteminin 2018 yılında revizyon görmesiyle güncellenen sistemdir.

ISO 45001 sistemine resmi olarak son geçiş tarihi Mart 2021 olarak açıklanmıştır. ISO 45001 Belgesi öncelikli olarak işçi sağlığını tehdit eden unsurları önceden görüp müdahale etmek, meslek hastalıklarına karşı önlem alınması, iş kazalarını önlemek ve bu standart çerçevesinde uluslararası tüm dünya ya uyumluluk sağlamanıza yardımcı bir sistemdir, iş sağlığı ve güvenliğini topluma yaymak, bilinçli bir şekilde çalışmayı etkin kılmak, çevresel sağlık ve güvenlik kurallarını belirleyip müdahale etmek için temel sistemlerden biridir.
Biraz daha ayrıntılandırmak istersek şu şekilde ayrıntılandırabiliriz :

ISO 45001 ve OHSAS 18001, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri standartlarıdır:

 1. ISO 45001: ISO 45001, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerine (İSGYS) ilişkin uluslararası bir standarttır. Çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumayı, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmayı, yasal gerekliliklere uyumu sağlamayı ve iş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli iyileştirmeyi amaçlar. ISO 45001, işletmelerin çalışanların sağlığı ve güvenliği konusundaki taahhütlerini ve yönetim sistemlerini belgelemelerine yardımcı olur.
 2. OHSAS 18001: OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series), iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri için önceki bir belgelendirme standardıydı. Bu standart, işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği performansını değerlendirmek ve iyileştirmek için bir çerçeve sunuyordu. Ancak, OHSAS 18001, 2018’de yerini ISO 45001’e bırakmıştır. ISO 45001, OHSAS 18001’in yerine geçmiş ve daha geniş kapsamlı, daha güncel ve uluslararası kabul gören bir standart olmuştur.

ISO 45001, işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli iyileştirmesini ve çalışanların sağlığını korumasını hedeflerken, OHSAS 18001 daha önce bu amacı taşıyan bir belgelendirme standardıydı. Günümüzde ise ISO 45001, uluslararası standart olarak iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin belgelendirilmesi için kullanılmaktadır.

ISO 45001 İş Sağlığı ve GüvenliğiISO 45001 Belgesini Kimler Alabilir?

ISO 45001 ve OHSAS 18001, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerine (İSGYS) ilişkin standartlardır ve organizasyonlara iş sağlığı ve güvenliği konularında rehberlik sağlar.

Bu belgeleri alabilecek firmalar ve sektörler şunları içerebilir:

 1. Her Sektörden Firmalar: Herhangi bir sektörde faaliyet gösteren tüm organizasyonlar, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerine uyum sağlamak ve bu standartları benimsemek isteyebilirler. Üretim, hizmet, inşaat, enerji, sağlık, eğitim gibi geniş bir yelpazede faaliyet gösteren her türlü firma ISO 45001 veya OHSAS 18001 belgelerini hedefleyebilir.
 2. Riskli veya Tehlikeli Sektörler: İnşaat, madencilik, kimya endüstrisi gibi riskli veya tehlikeli sektörlerde faaliyet gösteren firmalar, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerine özellikle önem verirler ve bu belgeleri almayı hedefleyebilirler.
 3. Kamu Kurumları: Kamu sektöründe yer alan kurumlar, belediyeler, devlet daireleri gibi kuruluşlar da iş sağlığı ve güvenliği konularında standartları benimseyerek bu belgelere sahip olabilirler.

ISO 45001 ve OHSAS 18001 belgeleri, iş yerlerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumayı, kazaları ve meslek hastalıklarını azaltmayı, yasal gerekliliklere uyumu sağlamayı ve iş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli iyileştirmeyi hedefler. Bu standartlar, işletmelerin çalışanların sağlığı ve güvenliği konusunda taahhütlerini ve yönetim sistemlerini göstermek için kullanılabilirler. Bu nedenle, iş sağlığı ve güvenliği herhangi bir sektörde çalışan tüm işletmeler için önemli bir konudur ve bu standartları uygulamak veya belgelemek isteyebilirler.

ISO45001 ‘in faydaları nelerdir?

ISO 45001, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi için uluslararası bir standarttır. Bu standart, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği performansını iyileştirmeyi hedefler ve çalışanların sağlığı ile güvenliğini korumak için belirli gereksinimleri belirler. ISO 45001’in sağladığı faydalar şunlar olabilir:

 1. Çalışan Güvenliği ve Sağlığı: ISO 45001, iş yerlerinde çalışanların güvenliğini ve sağlığını korumak için önlemler almayı ve riskleri azaltmayı teşvik eder. Bu da iş kazalarının ve meslek hastalıklarının azaltılmasına yardımcı olabilir.
 2. Yasal ve Düzenleyici Uyum: Standart, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uyum sağlamak için bir çerçeve sunar. Kuruluşlar, yasal gerekliliklere uyum sağlamak için ISO 45001’i benimseyebilirler.
 3. Maliyet Azaltma: İş kazaları ve meslek hastalıkları organizasyonlar için ciddi maliyetlere yol açabilir. ISO 45001, bu tür olayları azaltarak işletmelerin maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olabilir.
 4. İyileştirilmiş İş Performansı: Çalışanların güvenliği ve sağlığına verilen önem, genellikle iş verimliliği ve performansını artırabilir. Çalışanların kendilerini güvende hissetmeleri, iş yapma motivasyonlarını artırabilir.
 5. İyileştirilmiş İmaj ve Rekabet Avantajı: ISO 45001 sertifikasyonu, bir organizasyonun çalışan güvenliği ve sağlığına verdiği önemi gösterir. Bu da müşteriler, tedarikçiler ve iş ortakları nezdinde olumlu bir imaj oluşturabilir.
 6. Sürekli İyileştirme: ISO 45001, iş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli olarak izleme, değerlendirme ve iyileştirme sürecini içerir. Bu da organizasyonların sürekli olarak daha iyi sonuçlar elde etmelerine olanak tanır.

ISO 45001, iş sağlığı ve güvenliği yönetiminde uluslararası kabul görmüş bir standart olup, organizasyonlara çalışan güvenliği ve sağlığı konusunda kapsamlı bir çerçeve sunar. Bu standart, çalışanların korunmasını ve iş yerlerinde güvenli bir ortam sağlanmasını amaçlar.

ISO9001 ve 45001 farkları nelerdir?
ISO 9001 belgesi ve ISO 45001 belgesi, farklı amaçlara hizmet eden ve işletmelerin yönetim sistemlerini belirleme ve uygulama süreçlerine rehberlik eden iki farklı standarttır:

Farklılıkları şu şekilde özetlenebilir:

 • Odak: ISO 9001, kalite yönetimi ve müşteri memnuniyeti üzerine odaklanırken, ISO 45001, iş sağlığı ve güvenliği üzerine odaklanır.
 • Kapsam: ISO 9001, çeşitli endüstrilerde faaliyet gösteren organizasyonlar için kalite yönetimini kapsarken, ISO 45001, iş sağlığı ve güvenliği performansını iyileştirme amacıyla işyerlerindeki riskleri azaltma ve çalışanların güvenliğini sağlama konusunda özel gereksinimler belirler.
 • Amaç: ISO 9001, genel kalite standartlarına uyum ve işletmelerin genel performansını iyileştirme üzerine odaklanırken, ISO 45001, iş yerlerindeki iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve riskleri azaltmaya odaklanır.

Her iki standart da bir organizasyonun yönetim sistemini belirleme, uygulama ve iyileştirme konusunda rehberlik sağlar, ancak odaklandıkları alanlar ve amaçlar farklılık gösterir. ISO 9001 genellikle kalite yönetimi üzerine odaklanırken, ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği performansını iyileştirmeyi amaçlar.

ISO45001 veya ISO belgenizi e-devlet ten sorgulanamayacağını unutmamanızı öneriyoruz. Sorgulamak için hemen bizimle temasa geçebilirsiniz.

Yönetim sistemlerinizde de bu ayrımlara dikkat eden bir firma yada danışmanla çalışmak isterseniz hemen Whatsapp dan yada iletişim bölümümüzden telefon numaralarımızdan ISO Profesyonellerimize, ISO Kalite Uzmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Blogger / Marka Vekili
Selçuk ÖZTÜRK