ISO 45001

ISO 45001 - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 39001, “Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi – Gereksinimler” olarak adlandırılan bir uluslararası standarttır. Bu standart, trafik kazalarının azaltılması ve trafik güvenliğinin iyileştirilmesi amacıyla yolu ve trafik yöneten organizasyonlar için gereklilikleri belirler.

ISO 39001, trafik güvenliği konusunda bir yönetim sistemi oluşturmayı ve uygulamayı amaçlar. Bu standart, trafik kazalarının önlenmesine, trafik kurallarına uyuma ve trafik güvenliği performansının sürekli iyileştirilmesine odaklanır.

Belge, trafik güvenliği yönetim sistemini oluşturmak için gerekenleri şu şekilde kapsar:

 1. Trafik Güvenliği Politikası: Organizasyonun trafik güvenliği konusundaki taahhütlerini belirler.
 2. Risk Değerlendirmesi: Potansiyel trafik güvenliği risklerini belirler ve bu riskleri azaltmak için stratejiler oluşturur.
 3. Eğitim ve Farkındalık: Personelin trafik güvenliği konusunda eğitilmesini ve farkındalık oluşturulmasını sağlar.
 4. İzleme ve İyileştirme: Trafik güvenliği performansının izlenmesini, iç tetkikler ve düzeltici/önleyici faaliyetler yoluyla sürekli iyileştirmeyi destekler.

ISO 39001, trafik güvenliği ile ilgili organizasyonların sorumluluklarını belirler ve trafik güvenliği performanslarını artırmalarına yardımcı olur. Bu standart, trafik kazalarının azaltılması ve trafik güvenliği kültürünün geliştirilmesi için bir çerçeve sunar.

ISO 39001 Faydaları Nelerdir?

ISO 39001’in organizasyonlar için sağladığı bazı faydalar şunlar olabilir:

 1. Trafik Güvenliği Performansının İyileştirilmesi: ISO 39001, trafik güvenliği performansının sürekli olarak izlenmesini ve iyileştirilmesini sağlar. Bu da trafik kazalarının azaltılmasına ve güvenli bir sürüş ortamının oluşturulmasına katkıda bulunabilir.
 2. Risk Azaltma: Standart, trafik güvenliği risklerini belirlemeyi ve değerlendirmeyi içerir. Bu sayede organizasyonlar trafikle ilgili riskleri azaltabilir ve olası tehlikeleri önceden tespit edebilir.
 3. Kurumsal İtibarın Artırılması: ISO 39001’e uyum, organizasyonların trafik güvenliği konusundaki taahhütlerini gösterir. Bu da kurumsal itibarı artırabilir ve paydaşlar tarafından güvenilirlik olarak algılanabilir.
 4. Hukuki Uyumluluk: Standart, trafikle ilgili yasal gerekliliklere uyumu sağlar. Organizasyonlar bu standart sayesinde ilgili yasal düzenlemelere uyum sağlayarak yasal sorumluluklarını yerine getirebilir.
 5. Maliyet Azaltma: Daha güvenli trafik uygulamaları genellikle trafik kazalarından kaynaklanan maliyetleri azaltabilir. Bu da organizasyonların sigorta maliyetlerini ve operasyonel maliyetleri düşürebilir.
 6. Personel Eğitimi ve Farkındalığı: ISO 39001, personelin trafik güvenliği konusunda eğitilmesini ve farkındalık kazanmasını sağlar. Bu da personelin trafikte daha dikkatli olmalarını ve güvenli sürüş uygulamalarını teşvik eder.

ISO 39001, organizasyonların trafik güvenliği konusundaki taahhütlerini ve performanslarını artırmalarına yardımcı olur. Bu standart, trafik güvenliğini iyileştirerek kazaların azaltılmasına ve sürüş güvenliğinin artırılmasına yönelik bir çerçeve sunar.

ISO39001 Belediyelere ve Trafik Teşkilatına Katkıları

ISO 39001, belediyelere ve trafik teşkilatlarına çeşitli katkılarda bulunabilir:

 1. Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Oluşturma: Belediyeler ve trafik teşkilatları, ISO 39001’i uygulayarak trafik güvenliği yönetim sistemlerini oluşturabilirler. Bu standart, trafik güvenliği için bir çerçeve sunar ve etkili bir yönetim sistemi oluşturulmasını sağlar.
 2. Risklerin Belirlenmesi ve Azaltılması: ISO 39001, trafik güvenliği risklerinin belirlenmesine ve azaltılmasına odaklanır. Belediyeler ve trafik teşkilatları, bu standart aracılığıyla trafikle ilgili riskleri analiz edebilir ve önlemler alarak bu riskleri azaltabilir.
 3. Eğitim ve Farkındalık Oluşturma: Standart, personelin trafik güvenliği konusunda eğitilmesini ve farkındalık kazanmasını destekler. Belediyeler ve trafik teşkilatları, çalışanlarına yönelik eğitim programları düzenleyerek trafik güvenliği konusunda bilinçlenmeyi artırabilir.
 4. Hukuki Uyumluluk: ISO 39001, trafikle ilgili yasal gerekliliklere uyumu sağlar. Belediyeler ve trafik teşkilatları, bu standart sayesinde ilgili yasal düzenlemelere uyum sağlayarak yasal sorumluluklarını yerine getirebilir.
 5. Trafik Güvenliği Performansının İyileştirilmesi: Standart, trafik güvenliği performansının sürekli izlenmesini ve iyileştirilmesini öngörür. Belediyeler ve trafik teşkilatları, trafik güvenliği performansını değerlendirerek ve iyileştirme önlemleri alarak daha güvenli bir trafik ortamı oluşturabilirler.

ISO 39001, belediyeler ve trafik teşkilatları için trafik güvenliği konusunda rehberlik sağlayarak, trafik kazalarını azaltmaya ve trafik güvenliğini artırmaya yönelik bir çerçeve sunar. Bu standart, trafik yönetiminde daha etkili bir yaklaşımın benimsenmesine yardımcı olabilir ve toplumun trafikte daha güvenli seyahat etmesini sağlayabilir.

ISO 39001, organizasyonların trafik güvenliği konusundaki taahhütlerini ve performanslarını artırmalarına yardımcı olur. Trafikle ilgili riskleri belirleme, iyileştirme fırsatları yaratma ve yasal uyumluluğu sağlama gibi bir dizi fayda sağlar.