ISO 15713

TS EN 15713:2018 | Gizli Malzemenin Güvenli İmhası

ISO 37301, “Uyumluluk Yönetim Sistemi – Gereksinimler ve Kılavuzlar” başlıklı bir uluslararası standarttır. Bu standart, organizasyonların uyumluluk yönetim sistemlerini oluşturmaları, uygulamaları ve sürdürmeleri için gereklilikleri belirler.

ISO 37301, organizasyonların yasal, etik, ahlaki ve diğer uyumluluk gerekliliklerine uyum sağlamalarını sağlamak için bir çerçeve sunar. Uyumluluk yönetim sistemi, organizasyonların riskleri belirlemesine, izlemesine ve kontrol etmesine yardımcı olur.

Bu standart, organizasyonların uyumla ilgili politikalarını belirlemelerini, uyum risklerini değerlendirmelerini, süreçlerini iyileştirmelerini ve etkin bir şekilde uyumla ilgili taahhütlerini yerine getirmelerini sağlar.

ISO 37301’in amaçları arasında şunlar bulunabilir:

 1. Uyumluluk Risklerinin Yönetimi: Organizasyonların uyumluluk risklerini belirlemesi, değerlendirmesi ve yönetmesi için bir sistem oluşturmak.
 2. Politika ve Süreçlerin Oluşturulması: Uyumlulukla ilgili politika, prosedürler ve süreçlerin oluşturulması ve belgelendirilmesi.
 3. Eğitim ve Farkındalık: Personelin uyumluluk gereklilikleri konusunda eğitilmesi ve farkındalık oluşturulması.
 4. İzleme ve İyileştirme: Uyumluluk performansının izlenmesi, iç tetkikler ve düzeltici/önleyici faaliyetler yoluyla sürekli iyileştirme.

ISO 37301, organizasyonların uyumluluk yönetim sistemlerini kurmalarına ve sürdürmelerine rehberlik ederek, etik, yasal ve diğer gerekliliklere uyum sağlamalarını ve bu konuda güvenilirliğini artırmalarını hedefler. Bu da organizasyonların riskleri azaltmalarına, itibarlarını korumalarına ve sürdürülebilirliği artırmalarına yardımcı olur.

ISO 37301 – Uyumluluk Yönetimi Sistemi Belgesi Faydaları Nelerdir?

ISO 37301 Uyumluluk Yönetim Sistemi’nin organizasyonlara sağladığı faydaları aşağıda kısaca özetliyoruz:

 1. Risklerin Azaltılması: Uyumluluk yönetim sistemi, organizasyonların uyumla ilgili riskleri belirlemesine ve bu riskleri azaltmasına olanak tanır. Bu da potansiyel yasal, etik veya itibar kaybı gibi riskleri en aza indirir.
 2. Kurumsal İtibarın Korunması: ISO 37301, organizasyonların uyumla ilgili taahhütlerini yerine getirmesini ve itibarlarını korumasını sağlar. Bu, müşteri güveni ve kamuoyu algısı açısından önemlidir.
 3. Verimlilik ve Etkinlik: Standart, uyumla ilgili süreçlerin standardize edilmesini sağlar. Bu da organizasyon içi verimliliği artırır ve etkinliği sağlar.
 4. Maliyetlerin Azaltılması: Uyumluluk yönetim sistemi, uyumlulukla ilgili gereksiz maliyetleri azaltabilir. Örneğin, cezalar, yasal sorunlar veya uzun süreli davalardan kaynaklanan maliyetler en aza indirilebilir.
 5. Yasal Uyumluluk: ISO 37301, organizasyonların yasal gerekliliklere uyum sağlamasına yardımcı olur. Bu da organizasyonların yasal sorumluluklarını yerine getirmesini sağlar.
 6. Paydaş Güveni: Standart, organizasyonların paydaşlarına (müşteriler, tedarikçiler, yatırımcılar, toplum) karşı güvenilir bir uyum taahhüdü sunduğunu gösterir.
 7. Sürdürülebilirlik: Uyumluluk yönetim sistemi, organizasyonların uzun vadeli sürdürülebilirliklerini güçlendirir. Uyumla ilgili risklerin ve sorunların etkili bir şekilde ele alınması, gelecekteki uyumla ilgili zorlukları en aza indirir.

ISO 37301, organizasyonların uyumlulukla ilgili riskleri azaltmalarına, operasyonel süreçlerini iyileştirmelerine ve daha güvenilir bir iş ortamı oluşturmalarına yardımcı olur. Bu da organizasyonların uzun vadeli başarısına ve itibarına olumlu bir şekilde katkıda bulunur.

ISO 37301 – Uyumluluk Yönetimi ve ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 37301 ve ISO 9001, farklı amaçlara hizmet eden iki ayrı standarttır:

ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi standartlarına odaklanır. Bu standart, bir organizasyonun kalite yönetim sistemini oluşturmasını, uygulamasını ve sürdürmesini sağlar. ISO 9001, müşteri memnuniyetini artırmak, süreçlerin etkinliğini ve verimliliğini iyileştirmek için bir çerçeve sunar. Kalite standartları, ürün ve hizmetlerin kalitesini artırarak müşteri beklentilerine uygunluğu sağlamayı hedefler.

ISO 37301: Uyumluluk Yönetim Sistemi standartlarına odaklanır. Bu standart, organizasyonların yasal, etik, ahlaki ve diğer uyumluluk gerekliliklerine uyum sağlamalarını destekler. ISO 37301, uyumla ilgili riskleri azaltmaya, uyumluluk yönetim sistemlerini oluşturmaya ve uyumlulukla ilgili taahhütleri yerine getirmeye odaklanır.

Her iki standart da organizasyonlar için önemlidir, ancak odak noktaları farklıdır. ISO 9001, kalite yönetimine odaklanırken, ISO 37301 uyumluluk yönetimine odaklanır. Organizasyonlar genellikle hem ISO 9001’i hem de ISO 37301’i uygulayabilir ve her iki standart da işletmenin yönetim sistemlerini güçlendirebilir. Örneğin, bir organizasyon hem kaliteyi artırmak hem de uyumluluk risklerini azaltmak istediğinde her iki standartı birlikte kullanabilir.