ISO 31000

ISO 31000:2018 | Kurumsal Risk Yönetim Sistemi

ISO 31000, risk yönetimi alanında bir uluslararası standarttır. Tam adı “ISO 31000 Risk Management – Guidelines” olan bu standart, organizasyonlara risk yönetimi süreçlerini oluşturmak, uygulamak, sürdürmek ve iyileştirmek için rehberlik sağlar. ISO 31000, risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, kontrol edilmesi ve izlenmesi süreçlerini kapsayan kapsamlı bir yaklaşım sunar.

ISO 31000, organizasyonların her türlü riskle başa çıkma kabiliyetini artırmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu riskler finansal, operasyonel, stratejik, çevresel veya diğer türlerde olabilir. ISO 31000, risk yönetimi süreçlerinin daha etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesine yardımcı olurken, organizasyonların hedeflerine ve amaçlarına ulaşmalarını destekler.

ISO 31000‘in temel prensipleri şunlardır:

  1. Risk yönetimi, organizasyonun stratejik ve operasyonel hedeflerine entegre edilmelidir.
  2. Risk yönetimi sistematik, yapılandırılmış ve kapsamlı bir süreç olmalıdır.
  3. Risk yönetimi, iç ve dış bağlamı dikkate almalıdır.
  4. Risk yönetimi, organizasyonun liderliği tarafından desteklenmelidir.
  5. Risk yönetimi, iç ve dış bilgilere dayalıdır.
  6. Risk yönetimi, sürekli bir iyileştirme yaklaşımını benimsemelidir.

ISO 31000, organizasyonların risk yönetimi süreçlerini daha tutarlı ve etkili bir şekilde uygulamalarına yardımcı olur ve böylece risklere karşı daha iyi hazırlıklı olmalarını sağlar. Bu standart, tüm sektörlerde ve organizasyon türlerinde kullanılabilir ve risk yönetimi uygulamalarını geliştirmeye katkıda bulunabilir.

ISO 31000:2018 | Kurumsal Risk Yönetim Sistemi ve ISO9001 belgesi bağlantısı

ISO 31000:2018, Kurumsal Risk Yönetimi standartlarına ilişkin rehber prensipleri içerir. Bu standart, risk yönetiminin prensiplerini, çerçevesini ve süreçlerini belirler. ISO 31000, organizasyonların risk yönetimi süreçlerini kurmalarına, geliştirmelerine ve yönetmelerine yardımcı olur.

ISO 9001 ise Kalite Yönetim Sistemi standardıdır. İşletmelerin müşteri gereksinimlerini karşılamak ve sürekli iyileşmeyi teşvik etmek için bir çerçeve sunar. ISO 9001, iş süreçlerini standartlaştırma, müşteri memnuniyetini artırma ve kaliteyi yönetme konusunda rehberlik eder.

ISO 31000 ve ISO 9001 arasındaki bağlantı, risk yönetimi ile kalite yönetimi arasındaki ilişkiyi vurgular. İki standart da organizasyonların daha etkin ve sürdürülebilir olmalarına yardımcı olur, ancak odaklandıkları alanlar farklıdır:

  • ISO 9001, iş süreçlerini standardize etme ve müşteri memnuniyetini artırma üzerine odaklanırken,
  • ISO 31000, organizasyonların risklerini tanımlama, ölçme, yönetme ve azaltma konusunda rehberlik eder.

ISO 31000, organizasyonların risk yönetimini geliştirmelerine ve bu riskleri stratejik hedeflerle uyumlu hale getirmelerine yardımcı olurken, ISO 9001 kalite yönetimi ve müşteri memnuniyetini artırma odaklıdır. Bu standartlar, işletmelerin farklı amaçlara hizmet eden yönetim sistemlerini kurmalarına yardımcı olur, ancak risk yönetimi ve kalite yönetimi arasında direkt bir zorunluluk ya da bağlayıcı bir ilişki bulunmamaktadır. Bununla birlikte, işletmeler risk yönetimini, kalite yönetimiyle birleştirerek daha etkili bir yönetim sistemine sahip olabilirler.

ISO31000 veya ISO belgenizi e-devlet ten sorgulanamayacağını unutmamanızı öneriyoruz. Sorgulamak için hemen bizimle temasa geçebilirsiniz.

Yönetim sistemlerinizde de bu ayrımlara dikkat eden bir firma yada danışmanla çalışmak isterseniz hemen Whatsapp dan yada iletişim bölümümüzden telefon numaralarımızdan ISO Profesyonellerimize, ISO Kalite Uzmanlarımıza ulaşabilirsiniz.