ISO 27001

ISO 27001 - Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği yönetim sistemi bir işletmenin fikri mülkiyetlerini, müşteri bilgilerini güven altında tutmaya yardımcı olan bir sistemdir. ISO 27001 belgesi 3. Kişilerin firma ve müşteri ulaşılmaz olmasına olanak sağlayan sistemdir. İnternetten alışveriş imkânı sağlayan, aracı ve danışman firmaların 27001 standardına uyması ve belgeye sahip olması gerekmektedir. ISO 27001 belgesine sahip firmaların güvenilirliği, kişisel verilerin korunması kanununa uyduğunun somut bir delilidir. Sektör ayırt etmeksizin tüm firmalar bu belgeyi gerekli denetim ve eğitimlerden sonra alabilirler.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin Faydaları Nelerdir?

ISO 27001, bilgi güvenliği yönetim sistemleri için uluslararası bir standarttır. Bu standart, organizasyonların bilgi varlıklarını korumak, bilgi güvenliği risklerini yönetmek ve sürekli olarak bilgi güvenliği performansını iyileştirmek için bir çerçeve sunar.

ISO 27001’in faydaları şunlar olabilir:

 1. Bilgi Varlıklarının Korunması: ISO 27001, organizasyonların bilgi varlıklarını tanımlamasına, sınıflandırmasına ve korunmasına yardımcı olur. Bu sayede hassas bilgilerin yetkisiz erişime karşı korunması sağlanır.
 2. Risk Yönetimi: Standart, bilgi güvenliği risklerini belirleme, değerlendirme ve yönetme süreçlerini sağlar. Bu, organizasyonların risklere karşı proaktif bir şekilde tedbir almasına yardımcı olur.
 3. Yasal Uyumluluk: ISO 27001, bilgi güvenliği yasal gerekliliklerine uyum sağlamak için bir çerçeve sunar. Bu da organizasyonların yasal düzenlemelere uyum sağlamasını kolaylaştırır.
 4. Müşteri ve İş Ortakları Güveni: ISO 27001 belgesine sahip olmak, müşteriler ve iş ortakları nezdinde güvenilirlik ve saygınlık kazandırır. Hassas bilgilerin korunduğuna dair bir güvence sunar.
 5. Rekabet Avantajı: Bilgi güvenliği konusunda ISO 27001 standardına uygunluğu göstermek, organizasyonlara rekabet avantajı sağlayabilir. Bu, müşterilerin ve iş ortaklarının tercihini etkileyebilir.
 6. Sürekli İyileştirme: ISO 27001, organizasyonların bilgi güvenliği performansını sürekli olarak izlemelerini ve iyileştirmeler yapmalarını sağlar. Bu da bilgi güvenliği yönetim süreçlerinin sürekli gelişmesini sağlar.

ISO 27001, organizasyonların bilgi güvenliği yönetim sistemlerini kurmalarına ve etkin bir şekilde işletmelerine olanak tanır. Bu standart, bilgi varlıklarının korunması, risklerin yönetilmesi ve işletmenin bilgi güvenliği kültürünün geliştirilmesi için kapsamlı bir çerçeve sunar. Bu da organizasyonlara bir dizi fayda sağlar ve bilgi güvenliği konusunda daha güçlü ve sağlam bir yapı oluşturur.

Biraz daha kısa başlıklar istersek aşağıdaki gibi de özetleyebiliriz.

 • Bu sertifika herşeyden önce firmanızda devamlı iyileştirme ve personel eğitimine olanak sağlar.
 • Firmanızda sahip olduğunuz varlıkları koruyabilme imkanı sağlar.
 • Firmanızdaki İş sürekliliği, uzun yıllar boyunca işini garanti eder. Ayrıca bir felaket halinde, işe devam etme yeterliliğine sahip olur.
 • Şirketinizdeki önemli bilgilerin sistemli bir şekilde korur.
 • Şirket çalışanların motivasyonunu arttırır güven içinde çalışmalarına etki eder.
 • ISO 27001 belgesi firmanızın piyasadaki prestijini arttırır.

ISO 27001 Sertifikasını Kimler Kullanabilir/Uygulayabilir?

ISO 27001, bilgi güvenliği yönetim sistemi standardıdır ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok organizasyonun kullanabileceği bir standarttır. ISO 27001 belgesini kullanabilir ve uygulayabilir olanlar şunlardır:

 1. Herhangi Bir Sektörden Firmalar: ISO 27001, herhangi bir sektörde faaliyet gösteren tüm organizasyonlar için uygun bir standarttır. Finans, sağlık, teknoloji, üretim, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren her türlü işletme bu standartları kullanabilir.
 2. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler: ISO 27001 standartları, büyük kuruluşların yanı sıra küçük ve orta ölçekli işletmeler için de uygundur. Bilgi varlıklarını korumak ve güvenliklerini artırmak isteyen herhangi bir boyuttaki işletme bu standartları uygulayabilir.
 3. Kamu ve Özel Sektör: ISO 27001, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren organizasyonlar tarafından kullanılabilir. Devlet kurumları, belediyeler, özel şirketler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kamu veya özel sektör kuruluşları bilgi güvenliği standartlarına uyum sağlayabilir.
 4. Kurumsal ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar: Kar amacı güden işletmelerin yanı sıra, vakıf, dernek, eğitim kurumu gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlar da ISO 27001 standartlarını uygulayabilir ve bu standartlara uyum sağlayabilir.

ISO 27001, bilgi güvenliği yönetim sistemlerini kurmayı, işletmeyi ve iyileştirmeyi amaçlar. Bu nedenle, bilgi varlıklarının korunması ve bilgi güvenliği risklerinin azaltılması her türlü organizasyon için kritik önem taşır. Bu standartlar, herhangi bir sektörde faaliyet gösteren, herhangi bir boyuttaki ve herhangi bir yapıdaki organizasyonların bilgi güvenliği yönetim sistemlerini geliştirmelerine olanak tanır.

ISO 27001 ve ISO9001 farkları nelerdir?

ISO 27001 ve ISO 9001, farklı alanlara odaklanan iki farklı standarttır ve işletmelerin farklı yönetim sistemlerini belirleme ve uygulama süreçlerine rehberlik ederler.

Farklılıkları şu şekilde özetlenebilir:

 • Odak: ISO 27001, bilgi güvenliği yönetimi ve riskleri üzerine odaklanırken, ISO 9001, kalite yönetimi ve müşteri memnuniyeti üzerine odaklanır.
 • Kapsam: ISO 27001, organizasyonların bilgi güvenliği risklerini belirleme, azaltma ve kontrol etme süreçlerini düzenlerken, ISO 9001, kalite yönetimi süreçlerini, ürün ve hizmetlerin müşteri beklentilerine uygunluğunu sağlama üzerine odaklanır.
 • Amaç: ISO 27001, bilgi güvenliği risklerini yönetmeye ve bilgi varlıklarını korumaya odaklanırken, ISO 9001, müşteri memnuniyetini artırarak kaliteyi sağlama ve sürekli iyileştirmeyi hedefler.

ISO 27001, özellikle bilgi teknolojisi alanında faaliyet gösteren organizasyonlar için önemli bir çerçeve sunarken, ISO 9001, çeşitli endüstrilerde faaliyet gösteren organizasyonlar için kalite yönetimine odaklanır. İki standart da organizasyonların farklı yönlerini ele alır ve birbirinden farklı hedeflere hizmet eder.

ISO27001 veya ISO belgenizi e-devlet ten sorgulanamayacağını unutmamanızı öneriyoruz. Sorgulamak için hemen bizimle temasa geçebilirsiniz.

Yönetim sistemlerinizde de bu ayrımlara dikkat eden bir firma yada danışmanla çalışmak isterseniz hemen Whatsapp dan yada iletişim bölümümüzden telefon numaralarımızdan ISO Profesyonellerimize, ISO Kalite Uzmanlarımıza ulaşabilirsiniz.