ISO 26001

ISO 26001:2018 | Sosyal Sorumluluk

ISO 26001, “Sosyal Sorumluluk Rehberi” olarak bilinen bir uluslararası standardı ifade eder. ISO 26001, sosyal sorumluluk konseptini tanımlar ve bu konsepti organizasyonların ve kurumların iş uygulamalarına entegre etme yöntemlerini sunar. Sosyal sorumluluk, organizasyonların çevresel, toplumsal ve ekonomik etkilerini dikkate alarak sürdürülebilirlik ve toplumsal fayda sağlama taahhütlerini ifade eder.

ISO 26001 standardı, şu temel ilkelere dayanır:

 1. Hesap Verebilirlik: Organizasyonlar, faaliyetlerinin topluma ve çevreye olan etkilerini hesap verebilir bir şekilde iletmeli ve açıklamalıdır.
 2. Şeffaflık: Organizasyonlar, faaliyetleri ve kararları hakkında şeffaf olmalı ve bilgiyi paylaşmalıdır.
 3. Etik Davranış: Organizasyonlar, etik davranışı teşvik etmeli ve uygulamalıdır.
 4. Toplumsal Fayda: Organizasyonlar, topluma ve toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmayı hedeflemelidir.
 5. Yasal Uyumluluk: Organizasyonlar, yasal düzenlemelere uymalı ve yasal sorumluluklarını yerine getirmelidir.
 6. Çalışan Hakları: Çalışan haklarına saygı gösterilmeli ve çalışanların refahı ön planda tutulmalıdır.
 7. Tedarik Zinciri Yönetimi: Organizasyonlar, tedarik zincirlerini sosyal sorumluluk ilkelerine uygun bir şekilde yönetmelidir.

ISO 26001, iş dünyasının, kamu sektörünün ve sivil toplumun sosyal sorumluluk konseptini benimsemesini teşvik eder. Bu rehber, organizasyonların sosyal sorumluluk taahhütlerini yerine getirmelerine ve toplumsal, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik hedeflerini desteklemelerine yardımcı olur.

ISO 26001, organizasyonların toplumsal ve çevresel sorumluluklarına odaklanmalarına ve bu konularda iyileştirmeler yapmalarına rehberlik eden önemli bir standarddır. Bu rehber, sosyal sorumluluk konusunda rehberlik sağlayarak organizasyonların sürdürülebilir bir gelecek için katkıda bulunmalarına yardımcı olur.

ISO26000 ile SA8000 arasındaki farklar

ISO 26000 ve SA8000, kuruluşların sosyal sorumlulukları ve etik uygulamalarıyla ilgili standartlardır, ancak farklı açılardan ele alınır ve farklı amaçlara hizmet ederler:

 • ISO 26000: ISO 26000, Sosyal Sorumluluk Rehber İlkeleri standardıdır. Kuruluşların sosyal sorumlulukları üzerine genel ilkeleri ve rehberleri içerir. Bu standart, şirketlerin sosyal, çevresel ve ekonomik sorumluluklarını belirleme, yönlendirme ve değerlendirme konusunda rehberlik sağlar. ISO 26000, paydaşlarla ilişkileri, insan haklarını, iş etiği, çevresel sürdürülebilirliği ve toplum katılımını kapsar.
 • SA8000: SA8000, Sosyal Sorumluluk Standartlarına İlişkin Sertifikasyon Şartları standardıdır. Bu standart, işletmelerin çalışan haklarına saygı göstermelerini, insan haklarına uygun bir çalışma ortamı sağlamalarını ve işçi haklarına yönelik temel koşulları belirler. SA8000, işçi hakları, çalışma saatleri, çocuk işçilik, zorla çalıştırma, işçi sağlığı ve güvenliği gibi konuları kapsar.

Farklılıkları şu şekilde özetlenebilir:

 • Kapsam: ISO 26000, genel sosyal sorumluluk ilkelerini ve kuruluşların sosyal etki alanlarını kapsarken, SA8000, işçi hakları ve çalışma koşullarına odaklanır.
 • Amaç: ISO 26000, kuruluşların sosyal sorumlulukları belirleme ve yönetme ilkelerini sağlarken, SA8000, çalışanların haklarını ve iş koşullarını iyileştirmeyi amaçlar.

Her iki standart da sosyal sorumluluk kavramını ele alır, ancak ISO 26000 daha geniş bir perspektifle kuruluşların genel sosyal sorumluluklarını ele alırken, SA8000 daha spesifik olarak işçi hakları ve çalışma koşullarını düzenler.

ISO26001 veya ISO belgenizi e-devlet ten sorgulanamayacağını unutmamanızı öneriyoruz. Sorgulamak için hemen bizimle temasa geçebilirsiniz.

Yönetim sistemlerinizde de bu ayrımlara dikkat eden bir firma yada danışmanla çalışmak isterseniz hemen Whatsapp dan yada iletişim bölümümüzden telefon numaralarımızdan ISO Profesyonellerimize, ISO Kalite Uzmanlarımıza ulaşabilirsiniz.