ISO 22301

ISO 22301 - Toplumsal Güvenlik Ve İş Sürekliliği Sistemi

ISO 22301 toplumsal güvenlik ve iş sürekliliği yönetim sistemi potansiyel tehditleri önceden tespit edip oluşabilecek sorunları önceden engelleyebilmek ve iş sürekliliğini sağlamak amaçlı uluslararası bir sistemdir, ISO 22301 sistemi günümüzde ithalat/ihracat yapan firmaların sahip olması gereken bir standarttır. ISO 22301 belgelendirme kuruluşu tarafından gerekli standardın uygulanması ve denetlenmesi halinde alınan belgedir.

ISO 22301 Toplumsal Güvenlik Ve İş Sürekliliği Sistemi Belgesini Kimler Alabilir?

ISO 22301 standardı, bir kuruluşun bünyesinde meydana gelebilecek risklerini kontrol etmesi ve performansının iyileştirilmesini sağlamak için ISO 22301 sistemi şartlarını kapsar.

ISO 22301 belgesi standardı aşağıdakileri gerçekleştirmeyi amaçlayan her kuruluşa, her söktöre ve firmaya uygulanabilir ve aşağıdakileri gerçekleştirmek isteyen her firma ISO 22301 belgesi alabilir.

a) Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği risklerine maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili diğer taraflar için riskleri yok etmek veya en aza indirmek üzere bir ISO 22301 Sistemi oluşturmak,

b) Bir ISO 22301 sistemini kurmak, uygulamak ve sürekli iyileştirmek,

c) Kuruluşun beyan ettiği İş Sağlığı Güvenliği politikasına uygunluk konusunda kendine güvence sağlamak,

d) Bu uyumu başkalarına göstermek,

e) Kuruluşun ISO 22301 sisteminin bir dış kuruluş tarafından belgelendirilmesini / tescilini sağlamak,

f) Bu standardın şartları ile uyumun sağladığını tayin ve bu durumu beyan etmek.

ISO 22301 belgesi ile ISO45001 belgesi arasındaki farklar

SO 22301 ve ISO 45001, farklı amaçlara hizmet eden iki farklı standarttır ve işletmelerin farklı yönetim sistemlerini belirleme ve uygulama süreçlerine rehberlik ederler:

  • ISO 22301: İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardıdır. Bu standart, bir organizasyonun iş sürekliliğini sağlamak için gereklilikleri belirler. İş sürekliliği, organizasyonun beklenmedik olaylar, krizler veya kesintiler sırasında faaliyetlerini sürdürebilme yeteneğidir. ISO 22301, organizasyonların planlama, önleme, hazırlık, müdahale ve iyileştirme konularında bir çerçeve sunarak iş sürekliliği yönetimini sağlamayı amaçlar.
  • ISO 45001: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardıdır. Bu standart, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği performansını iyileştirmeyi hedefler ve çalışanların sağlığı ile güvenliğini korumak için belirli gereksinimleri belirler. ISO 45001, iş yerlerindeki riskleri azaltmayı, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeyi ve çalışma koşullarını iyileştirmeyi amaçlar.

Farklılıkları şu şekilde özetlenebilir:

  • Odak: ISO 22301, iş sürekliliği ve kriz yönetimi üzerine odaklanırken, ISO 45001, iş sağlığı ve güvenliği üzerine odaklanır.
  • Kapsam: ISO 22301, organizasyonların iş sürekliliğini planlamasını ve kriz durumlarına hazırlıklı olmasını sağlar; ISO 45001 ise iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği performansını iyileştirmeyi amaçlar.
  • Amaç: ISO 22301, organizasyonların beklenmedik olaylara karşı dirençlerini artırmayı ve iş sürekliliğini sağlamayı hedeflerken, ISO 45001, iş yerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği performansını iyileştirmeye odaklanır.

Her iki standart da organizasyonların farklı yönetim sistemlerini belirleme ve uygulama süreçlerine rehberlik ederken, odaklandıkları alanlar ve amaçlar farklıdır. ISO 22301 iş sürekliliği ve kriz yönetimine odaklanırken, ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği üzerine odaklanır.