ISO 20001

ISO/IEC 20000-1:2018 | Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

ISO/IEC 20000-1, Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetimi için uluslararası bir standarttır. Bu standart, bir kuruluşun IT hizmetlerinin yönetimini, işletimini ve geliştirilmesini düzenlemek için gereksinimleri belirler. Temel olarak, organizasyonların IT hizmetlerini müşteri beklentilerine uygun bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

ISO 20001’in bazı ana unsurları şunlardır:

 1. Hizmet Yönetim Sistemi (SMS): Bir organizasyonun IT hizmetleri için bir yönetim sistemi oluşturması gerekliliğini belirtir. Bu, hizmetleri planlama, uygulama, izleme ve sürekli olarak iyileştirme sürecini içerir.
 2. Hizmet Yönetimi Süreçleri: Standart, değişiklik yönetimi, olay yönetimi, hizmet talep yönetimi, sorun yönetimi gibi temel hizmet yönetimi süreçlerini ve bu süreçlerin gerekliliklerini tanımlar.
 3. Müşteri İlişkileri Yönetimi: Müşteri ihtiyaçlarını anlama, müşteriye hizmet sağlama süreçlerini ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı vurgular.
 4. Performans Değerlendirmesi ve İyileştirme: IT hizmetlerinin performansını ölçme, izleme ve sürekli olarak iyileştirme yapma gerekliliğini içerir.

ISO/IEC 20000-1, IT hizmetlerinin standartlara uygunluğunu sağlar ve bir organizasyonun bu hizmetleri daha verimli, güvenilir ve müşteri odaklı bir şekilde yönetmesine yardımcı olur. Bu standart, hem hizmet sağlayıcılar hem de hizmet alıcılar için güvenilir bir çerçeve sunarak karşılıklı güveni ve hizmet kalitesini artırır.

ISO 20001 ‘in Faydaları Nelerdir?

ISO/IEC 20000-1 standardının bir dizi faydası vardır, özellikle bilgi teknolojisi hizmetlerinin yönetimi ve sunumuyla ilgilenen organizasyonlar için önemli avantajlar sunabilir:

 1. Hizmet Kalitesinin Artırılması: Standart, hizmetlerin daha tutarlı, güvenilir ve müşteri odaklı bir şekilde sunulmasına olanak tanır. Bu da müşteri memnuniyetini artırabilir.
 2. Maliyet ve Verimlilikte İyileşme: İyi yönetilen IT hizmetleri, iş süreçlerini ve kaynak kullanımını optimize edebilir. Bu da maliyetleri azaltabilir ve verimliliği artırabilir.
 3. Risk Yönetimi ve Kontrolü: Standart, değişiklik yönetimi, olay yönetimi ve diğer süreçleri düzenler. Bu sayede risklerin daha iyi yönetilmesine ve kontrol edilmesine olanak tanır.
 4. Uluslararası Tanınırlık ve Rekabet Avantajı: ISO/IEC 20000-1 sertifikası, kuruluşların uluslararası alanda tanınmasına ve müşterilerin güvenini kazanmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, bu sertifikaya sahip olmak, rakipler arasında bir avantaj sağlayabilir.
 5. Sürekli İyileştirme: Standart, sürekli iyileştirme ve performans değerlendirmesi gerekliliğini içerir. Bu da sürekli olarak daha iyi sonuçlar elde etmek için organizasyonları teşvik eder.
 6. Düzenleyici ve Yasa Uyumu: Bazı durumlarda, ISO/IEC 20000-1 sertifikası, yerel veya ulusal düzenlemelere uyum konusunda organizasyonlara yardımcı olabilir.

ISO/IEC 20000-1, IT hizmetleri sağlayıcıları için bir standart olarak bilgi teknolojisi yönetim süreçlerini iyileştirmelerine ve müşteri memnuniyetini artırmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda, hizmet alıcılarına da daha güvenilir ve kaliteli hizmetler sunulması açısından önemli bir kılavuzdur.

ISO20001 ve ISO 9001 bağlantısı

ISO 20000-1 ve ISO 9001, farklı amaçlara sahip olsalar da benzer yönleri olan iki farklı standarttır. İkisi de yönetim sistemleri standartları olup, kuruluşların belirli alanlarda performanslarını artırmalarına ve sürekli iyileştirmeler yapmalarına olanak sağlar.

ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi standardıdır ve genel olarak bir organizasyonun ürün ve hizmetlerini müşteri beklentilerine uygun şekilde sunmak için bir çerçeve sağlar. ISO 9001, müşteri memnuniyetini artırmak, süreçleri standardize etmek, kaliteyi yönetmek ve sürekli iyileştirmeyi teşvik etmek için kullanılır.

ISO 20000-1: Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetimi standardıdır ve bilgi teknolojisi hizmetlerinin yönetimi ve sunumuyla ilgilenen organizasyonlar için bir çerçeve sunar. ISO 20000-1, IT hizmetlerinin süreçlerini düzenler, müşteri memnuniyetini artırır, maliyetleri azaltır ve sürekli iyileştirmeyi teşvik eder.

İki standardın bağlantısı şu şekilde olabilir:

 1. Entegrasyon: Bir organizasyon, hem ISO 9001 hem de ISO 20000-1’i benimseyebilir ve uygulayabilir. Bu durumda, kalite yönetim sistemini (ISO 9001) ve IT hizmet yönetimini (ISO 20000-1) aynı çatı altında bütünleştirebilirler.
 2. Ortak İlkeler: Her iki standart da sürekli iyileştirme, müşteri odaklılık ve süreç yönetimi gibi ortak prensipleri paylaşır. Bu ortak prensipler, organizasyonların hem kalite hem de IT hizmetlerinde benzer yaklaşımlar benimsemelerine olanak tanır.
 3. Müşteri Memnuniyeti Odaklılık: Hem ISO 9001 hem de ISO 20000-1, müşteri memnuniyetine odaklanır. ISO 9001, genel müşteri memnuniyetini, ISO 20000-1 ise IT hizmetlerinin müşteri beklentilerine uygunluğunu vurgular.

ISO 9001 ve ISO 20000-1’in birlikte kullanılması, bir organizasyonun hem genel kalite yönetimi hem de IT hizmetleri yönetimi alanında en iyi uygulamaları benimsemesine ve sürekli iyileştirmeler yapmasına yardımcı olabilir. Bu da hem ürün/hizmet kalitesini hem de bilgi teknolojisi hizmetlerinin etkinliğini artırabilir.

ISO20001 ve ISO27001 arasındaki farklar nelerdir? 

ISO 20000-1 ve ISO 27001, farklı alanlarda odaklanan iki farklı standarttır. İkisi de yönetim sistemleri standartları olup, farklı iş alanlarına odaklanmaktadırlar:

 1. ISO 20000-1 – Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetimi:
  • ISO 20000-1, bilgi teknolojisi hizmetleri yönetimi için bir standarttır. Bu standart, IT hizmetlerinin yönetimi ve sunumuyla ilgilenen organizasyonlar için bir çerçeve sunar. IT hizmetlerinin süreçlerini düzenler, müşteri memnuniyetini artırır, maliyetleri azaltır ve sürekli iyileştirmeyi teşvik eder.
 2. ISO 27001 – Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi:
  • ISO 27001, bilgi güvenliği yönetim sistemleri için bir standarttır. Bu standart, organizasyonların bilgi varlıklarını yönetme, koruma ve sürdürülebilir bir bilgi güvenliği yönetim sistemini uygulama ihtiyacını belirler. Bilgi güvenliği risklerini belirleme, azaltma ve kontrol altında tutma üzerine odaklanır.

Farklılıkları şu şekilde özetlenebilir:

 • Kapsam ve Odak: ISO 20000-1, IT hizmet yönetimi ile ilgilenirken, ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemlerini kapsar.
 • Amaç: ISO 20000-1, IT hizmetlerinin kalitesini, performansını ve yönetimini geliştirmeyi hedeflerken, ISO 27001, organizasyonların bilgi varlıklarını yönetme, koruma ve güvenliğini sağlamayı amaçlar.
 • Odaklanılan Alanlar: ISO 20000-1, IT hizmet yönetimini standartlaştırırken, ISO 27001 bilgi güvenliği risklerini belirleme, azaltma ve kontrol altında tutma üzerine odaklanır.

Bu standartlar, farklı alanlarda çalışan organizasyonlar için önemli rehberlik ve çerçeveler sağlar. ISO 20000-1 IT hizmetleri ve yönetimiyle ilgilenirken, ISO 27001 bilgi güvenliği ve risk yönetimi alanında kuruluşlara rehberlik eder. Bu standartlar genellikle birlikte kullanılmazlar ancak bir organizasyonun hem IT hizmetlerini hem de bilgi güvenliğini iyileştirmek için bir arada uygulanabilirler.ISO20001 veya ISO belgeniz e-devlet ten sorgulanamayacağını unutmamanızı öneriyoruz. Sorgulamak için hemen bizimle temasa geçebilirsiniz.

Yönetim sistemlerinizde de bu ayrımlara dikkat eden bir firma yada danışmanla çalışmak isterseniz hemen whatsapp dan bize ulaşabilirsiniz.