ISO 15713

TS EN 15713:2018 | Gizli Malzemenin Güvenli İmhası

TS EN 15713:2018 standardı, “Gizli Malzemenin Güvenli İmhası” konusunda belirli gereksinimleri ve yönergeleri içeren bir Türk Standardıdır. Bu standart, gizli veya hassas bilgilere sahip organizasyonların veya bireylerin bu bilgileri güvenli bir şekilde imha etmek istediklerinde uymaları gereken prosedürleri ve en iyi uygulamaları belirler.

TS EN 15713:2018, Türkiye’de bir standart olarak kabul edilmiş olabilir, ancak aslında ISO 15713 standardının Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından Türkiye’ye uyarlanmış bir versiyonudur.

Birçok uluslararası standardın, belirli bir ülkenin veya bölgenin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmesi için o ülkenin standardizasyon kuruluşları tarafından uyarlanması veya değiştirilmesi söz konusu olabilir. Bu durumda, belirli bir uluslararası standardın, Türkiye gibi bir ülkenin kendi standartları ve gereksinimleri doğrultusunda uyarlanmış bir versiyonu olarak TS EN 15713:2018 Türkiye’de kullanılmaktadır.

Bununla birlikte, benzer veya aynı içeriğe sahip uluslararası standartlar dünya genelinde kullanılabilirken, bazı ülkeler kendi standartlarını geliştirir veya mevcut standartları ulusal gereksinimlerine uygun hale getirirler. Bu da farklı ülkelerde benzer standartların farklı versiyonlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu durum, yerel pazarın ihtiyaçlarına ve yerel düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla gerçekleşebilir.

Gizli malzemelerin güvenli imhası, kişisel veriler, ticari sırlar, askeri bilgiler, tıbbi kayıtlar gibi hassas bilgileri içeren belgelerin veya medyanın güvenli bir şekilde yok edilmesi anlamına gelir. Bu tür bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesini önlemek veya yanlış ellere geçmesini engellemek için güvenli imha prosedürleri kullanılır.

TS EN 15713:2018, gizli malzemelerin güvenli imhası sürecinde dikkate alınması gereken konuları kapsar. Bu standart, imha işleminin nasıl yapılması gerektiği, hangi imha cihazlarının kullanılması gerektiği, güvenlik önlemleri, çalışan eğitimi ve yönetim gereksinimleri gibi konularda rehberlik sağlar. Buna ek olarak, bu standart, imha işleminin izlenmesi, kayıt tutulması ve denetlenmesi gereken yöntemleri de içerir.

Gizli malzemelerin güvenli imhası, gizliliği ve güvenliği korumak için önemli bir adımdır. Bu tür standartlar, organizasyonların ve bireylerin bu süreci etkili ve güvenli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur ve hassas bilgilerin yetkisiz kişilerin eline geçmesini önler.

 

TS EN 15713 standardına uygun olarak gizli malzemelerin güvenli bir şekilde imha edilmesinin faydaları şunlar olabilir:

 

  1. Gizliliğin Korunması: Standarta uygun olarak gizli belgelerin, verilerin veya malzemelerin imha edilmesi, bu bilgilerin yetkisiz erişime karşı korunmasını sağlar. Bu da gizlilik ihlallerini önler.
  2. Bilgi Güvenliği: Hassas bilgilerin doğru yöntemlerle imha edilmesi, bilgi güvenliğini artırır. Bilgilerin güvenli bir şekilde imha edilmesi, bilgi sızıntısı riskini azaltır.
  3. Yasal Uyumluluk: Belirli sektörlerde gizlilik gerekliliklerini karşılamak için standartlara uygun şekilde gizli belgelerin imha edilmesi, yasal düzenlemelere uyumluluk sağlar.
  4. Risk Azaltma: Yetkisiz kişilerin gizli bilgilere erişimini engellemek, bilgi hırsızlığı ve kötü niyetli kullanım riskini azaltır.
  5. İtibarın ve Güvenin Korunması: Müşteri veya iş ortaklarına ait hassas bilgilerin güvenli bir şekilde imha edilmesi, organizasyonun itibarını korur ve güvenilirlik algısını artırır.
  6. Çevresel Etkilerin Azaltılması: Belirli imha yöntemleri, çevresel etkileri minimumda tutarak, malzemelerin çevresel olarak zararlı etkilerini azaltabilir.

TS EN 15713 standardına uygun olarak gizli malzemelerin güvenli bir şekilde imha edilmesi, organizasyonların gizliliklerini korumalarına, bilgi güvenliği risklerini azaltmalarına ve yasal düzenlemelere uyum sağlamalarına yardımcı olur. Bu da organizasyonların müşteri güvenini ve itibarını korumalarına yardımcı olur.