ISO 14001

ISO 14001 - Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi çevre yönetim kalite belgesi günümüz çevre kirliliği sorunlarına karşı ulusal, uluslararası standart ve şartlarda alınan belgedir.

ISO 14001:2015 belgesini üretim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalar alabilirler, ISO 14001:2015 belgesinin faydaları çevre kirliliğini azaltmak, insan sağlığına olan tehditleri bilinçli bir şekilde geri dönüşüme kazandırmak, çevrecilik bilincini kazandırmak ve gelecek nesillere temiz bir yaşam alanı bırakmaktır. Kurumsal firmaların benimsemiş olduğu kalite politikasının başında yer almaktadır. ISO 14001 Ülkemiz de gün geçtikçe büyüyen sanayileşmenin doğaya etkileri göz önünde bulundurularak alınması gereken önlem olarak da nitelendirilebilir. Atık maddelerin geri dönüşüme kazandırılması ve yaşamsal unsurları çevresel değerlere zararsız üretim ve hizmet vermeyi mümkün kılan sistemdir.

ISO 14001, Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından belirlenen Çevre Yönetim Sistemi standartlarına uygunluğu kanıtlayan bir belgedir. Bu belge, organizasyonların çevresel etkilerini yönetmelerine, çevresel performanslarını iyileştirmelerine ve sürdürülebilirliklerini artırmalarına yardımcı olur.

ISO 14001, organizasyonların çevresel sorumluluklarını yerine getirme konusunda bir çerçeve sunar ve çevre üzerindeki etkilerini azaltmalarını hedefler. Bu standart, belirli gereklilikler ve süreçler çerçevesinde çevresel performansı ölçmek, izlemek, iyileştirmek ve raporlamak için bir sistem oluşturmayı amaçlar.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartları, aşağıdaki gibi ana unsurları içerir:

 1. Çevre Politikası: Organizasyonun çevre performansını iyileştirmek için taahhütlerini ve hedeflerini belirlemesi gerekmektedir.
 2. Planlama: Çevresel etkilerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, hedeflerin ve programların oluşturulması yer alır.
 3. Uygulama ve İyileştirme: Süreçlerin oluşturulması, çalışanların eğitimi, kaynakların tahsisi ve çevresel performansın izlenmesi ve ölçülmesi bu aşamada yer alır.
 4. Denetim ve İyileştirme: Sistemin etkinliğinin izlenmesi, iç denetimler ve yönetim gözden geçirmesi yaparak sürekli iyileştirmelerin sağlanması.

ISO 14001 belgesi, organizasyonların çevresel etkilerini yönetmek ve çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirmek için bir standardı yerine getirdiklerini gösterir. Bu standart, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren, farklı büyüklükteki ve yapıdaki organizasyonlar tarafından kullanılabilir ve çevresel performanslarını iyileştirmek için bir çerçeve sağlar.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Faydaları Nelerdir?

ISO 14001 sertifikasının firmanız için en önemli getirisi, sizi çevreye karşı sorumlu, duyarlı ve kurumsal vatandaş olarak göstermesidir. Bunun dışında çevre kanun ve mevzuatlarına uygunsuzluktan kaynaklanan ceza riskini de önler.
Bu sistemi uygulayan şirketlerin piyasadaki prestiji artar ve iş pazardaki konumunu güçlendirir, maliyetlerini düşürür ve çevreye karşı gösterdiğiniz hassasiyetten dolayı da şirket içi motivasyonunu arttırır.

Daha ayrıntılı anlatmak gerekirse;

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin kullanılması ve uygulanması, organizasyonlara çeşitli faydalar sağlar:

 1. Çevresel Performansın İyileştirilmesi: ISO 14001, çevresel etkileri daha iyi yönetmeye ve azaltmaya odaklanarak organizasyonların çevresel performanslarını iyileştirmesine yardımcı olur. Atık azaltımı, enerji verimliliği ve doğal kaynakların kullanımının optimize edilmesi gibi adımlarla çevresel performans artırılabilir.
 2. Yasal Uyumluluğun Sağlanması: Standartlar, çevre mevzuatına uyum sağlamak için bir çerçeve sunar. Organizasyonlar, çevresel yasal gerekliliklere uyum sağlayarak yasal riskleri azaltabilir.
 3. Maliyet Tasarrufu: Çevre dostu iş uygulamalarının benimsenmesi, enerji tasarrufu, atık azaltımı ve verimlilik artışı gibi adımlar organizasyonların maliyetlerini azaltabilir.
 4. İmaj ve Rekabet Avantajı: ISO 14001 belgesine sahip olmak, çevre bilincine sahip olduğunuzu ve çevreye duyarlı bir işletme olduğunuzu gösterir. Bu da müşteriler, tedarikçiler ve paydaşlar nezdinde imajınızı güçlendirir ve rekabet avantajı sağlar.
 5. Stakeholder Memnuniyeti: Çevre dostu uygulamaları benimseme, çevreye duyarlılık ve sosyal sorumlulukla ilgili olarak çalışanların, müşterilerin ve diğer paydaşların memnuniyetini artırabilir.
 6. Sürdürülebilirlik ve Uzun Vadeli Planlama: ISO 14001, organizasyonların sürdürülebilirlik konusunda taahhütte bulunmalarını ve uzun vadeli çevresel hedefler belirlemelerini sağlar. Bu da gelecek nesiller için daha iyi bir çevre bırakma taahhüdünü simgeler.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin uygulanması, organizasyonların çevresel etkilerini yönetmek, sürdürülebilirliklerini artırmak ve çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirmek için etkili bir araçtır. Bu standart, organizasyonların çevresel duyarlılık göstermelerine, kaynakları daha etkili kullanmalarına ve iş süreçlerini çevreye daha az zarar veren şekilde yönetmelerine olanak tanır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini Kimler Kullanabilir/Uygulayabilir?

ISO 14001, çevresel etkileri yönetmek ve çevresel performansı iyileştirmek isteyen her türlü organizasyon veya işletme tarafından kullanılabilir ve uygulanabilir. Bu standart, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren, farklı büyüklükteki ve yapılardaki kuruluşlar için tasarlanmıştır. Kimlerin ISO 14001’i kullanabileceği veya uygulayabileceği şunlardır:

 1. Üretim ve Endüstriyel Şirketler: Fabrikalar, üretim tesisleri, endüstriyel kuruluşlar çevresel etkileri yönetmek ve çevresel performanslarını iyileştirmek için ISO 14001’i uygulayabilirler. Örneğin, otomotiv, kimya, gıda, tekstil gibi endüstrilerde faaliyet gösteren şirketler.
 2. Hizmet Sektörü: Bankalar, oteller, hastaneler, lojistik firmaları gibi hizmet sektöründeki işletmeler, iş süreçlerindeki çevresel etkileri azaltmak ve çevresel performanslarını artırmak için ISO 14001’i kullanabilirler.
 3. Kamu Kuruluşları: Belediyeler, kamu hizmeti veren kurumlar ve devlet kurumları da çevresel etkilerini azaltmak ve sürdürülebilirliklerini artırmak amacıyla ISO 14001 standartlarını kullanabilirler.
 4. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler: Küçük veya orta ölçekli işletmeler de çevresel performanslarını iyileştirmek ve çevreye duyarlılıklarını göstermek amacıyla ISO 14001’i uygulayabilirler.

ISO 14001, çevresel etkileri yönetmek ve sürdürülebilirlik için bir çerçeve sunar. Bu standart, organizasyonların çevresel etkilerini azaltma, kaynakları daha verimli kullanma ve çevresel uyumlu bir çalışma kültürü oluşturma konusunda rehberlik sağlar. Bu nedenle, çeşitli sektörlerde ve çeşitli büyüklükteki organizasyonlar, çevresel performanslarını iyileştirmek için ISO 14001 standartlarını kullanabilirler.

ISO14001 ve 9001 farkları nelerdir?

ISO 14001 ve ISO 9001, farklı amaçlara hizmet eden, ancak işletmelerin yönetim sistemlerini belirleme ve uygulama süreçlerine rehberlik eden iki farklı standarttır:

Farklılıkları şu şekilde özetlenebilir:

 • Odak: ISO 14001, çevresel performans yönetimi ve sürdürülebilirlik üzerine odaklanırken, ISO 9001, kalite yönetimi ve müşteri memnuniyeti üzerine odaklanır.
 • Kapsam: ISO 14001, organizasyonların çevresel etkilerini azaltmalarını ve çevresel performanslarını yönetmelerini sağlar; ISO 9001 ise kalite yönetimi sistemini belirler ve kaliteyi, süreçleri ve müşteri memnuniyetini iyileştirme üzerine odaklanır.
 • Amaç: ISO 14001, organizasyonların çevresel performanslarını izleme, değerlendirme ve iyileştirme yoluyla çevresel sürdürülebilirliklerini artırmaya odaklanırken, ISO 9001, müşteri memnuniyetini artırma ve iş süreçlerini iyileştirme üzerine odaklanır.

Her iki standart da bir organizasyonun yönetim sistemini belirleme, uygulama ve iyileştirme konusunda rehberlik sağlar, ancak odaklandıkları alanlar ve amaçlar farklılık gösterir. ISO 14001 çevre yönetimi ve sürdürülebilirlik odaklıyken, ISO 9001 kalite yönetimi ve müşteri memnuniyeti odaklıdır.

ISO14001 veya ISO belgenizi e-devlet ten sorgulanamayacağını unutmamanızı öneriyoruz. Sorgulamak için hemen bizimle temasa geçebilirsiniz.

Yönetim sistemlerinizde de bu ayrımlara dikkat eden bir firma yada danışmanla çalışmak isterseniz hemen Whatsapp dan yada iletişim bölümümüzden telefon numaralarımızdan ISO Profesyonellerimize, ISO Kalite Uzmanlarımıza ulaşabilirsiniz.