ISO 13485

ISO 13485 - Tıbbi Cihazlar İçin Kalite Yönetim Sistemi

ISO 18788, özel güvenlik hizmetlerini yöneten kuruluşlar için bir standart olan “Özel Güvenlik Hizmetleri Yönetim Sistemleri – Gereksinimler ve Rehber İlkeler” adını taşır.

Bu standart, özel güvenlik hizmetlerinin sağlanması ve yönetilmesi için gerekli olan en iyi uygulamaları belirler. Özellikle risk yönetimi, personel yönetimi, operasyonel planlama, müşteri ilişkileri yönetimi gibi alanlarda standartlar oluşturur.

ISO 18788’in amacı, özel güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi için bir çerçeve sunmak, hizmetlerin etkinliğini artırmak ve güvenlik operasyonlarını düzenlemek üzere bir yönetim sistemi oluşturulmasına rehberlik etmektir. Bu standart, güvenlik hizmeti sunan şirketlerin ve kuruluşların faaliyetlerini daha düzenli, güvenilir ve standartlara uygun bir şekilde yürütmelerine yardımcı olur.

ISO 18788 Özel Güvenlik Yönetim Sistemi Faydaları

ISO 18788 standardına uyum sağlamanın bir dizi faydası bulunmaktadır:

 1. Güvenilirlik ve Saygınlık: ISO 18788 standardına uyum, özel güvenlik hizmetlerinin kalitesini kanıtlar. Bu da şirketinizin güvenilirliğini artırır ve müşterilerinizin ve paydaşların gözünde saygınlık kazandırır.
 2. Risk Yönetimi: Standart, risk yönetimi süreçlerini belirler ve daha etkili bir risk azaltma stratejisi oluşturmanıza yardımcı olur. Bu da operasyonel riskleri azaltarak işletmenizin dayanıklılığını artırır.
 3. Operasyonel Verimlilik: ISO 18788, operasyonel süreçlerinizi daha etkin bir şekilde planlamanıza ve yönetmenize olanak tanır. Bu da iş akışınızı iyileştirerek verimliliği artırır.
 4. Personel Yönetimi: Standardın gereklilikleri, personelin eğitimi, yetkinlikleri, davranış standartları ve performans yönetimi gibi konularda rehberlik sağlar. Bu da çalışanların daha etkin bir şekilde yönetilmesini ve işlerinin kalitesini artırmasını sağlar.
 5. Müşteri Memnuniyeti: ISO 18788 standardına uyum, müşterilere daha güvenilir ve kaliteli hizmet sunduğunuzu gösterir. Bu da müşteri memnuniyetini artırarak işletmenizin rekabet gücünü artırır.
 6. Uluslararası İtibar: Uluslararası bir standarda uyum sağlamak, uluslararası pazarda iş yapma yeteneğinizi artırır. Bu da uluslararası müşteriler ve iş ortakları için itibarınızı artırır.
 7. Sürekli İyileştirme: ISO 18788, sürekli iyileştirme prensiplerine dayalıdır. Bu da işletmenizin sürekli olarak kendini geliştirmesini sağlar ve daha iyi sonuçlar elde etmenizi destekler.

Bu faydalar, işletmenizin standarda uyum sağlaması durumunda elde edebileceğiniz genel kazanımları yansıtır. Her işletme için faydalar spesifik olabilir, ancak genel olarak ISO 18788 standardına uyum, işletmenizin daha güçlü, daha düzenli ve daha rekabetçi olmasını sağlar.

ISO 18788:2015 belgesi almak, özel güvenlik şirketleri için belgelendirme süreci gerektirir ve genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 1. Başvuru ve Planlama: Karar Patent’e başvuru yapılır ve belgelendirme süreci için planlama yapılır.
 2. Sistem Geliştirme ve Uygulama: ISO 18788:2015 gerekliliklerini karşılayacak etkili bir özel güvenlik yönetim sistemi geliştirilir ve uygulanır.
 3. Dokümantasyon: Yönetim sistemine ait süreçlerin, prosedürlerin ve politikaların belgelenmesi ve dokümante edilmesi.
 4. Eğitim ve Farkındalık Oluşturma: Personelin ISO 18788:2015 standartları ve özel güvenlik yönetim sistemleri konusunda eğitilmesi.
 5. Karar Patent Değerlendirme ve Denetimi: Belgelendirme kuruluşu uzmanlarının şirketi ziyaret ederek yönetim sistemini ISO 18788:2015 standartlarına uygunluğunu değerlendirmesi.
 6. Belgelendirme ve Sürekli İyileştirme: Uygunluk tespit edildiğinde belgenin verilmesi ve özel güvenlik hizmetlerinin sürekli olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi.

ISO 18788:2015 belgesi almak için belgelendirme süreci oldukça titiz bir süreçtir ve belgelendirme kuruluşları bu süreci özel güvenlik şirketleri için yönetir.

Belgelendirme sürecinde Karar Patent gibi belgelendirme kuruluşları tercih ediliyor olabilir. Karar Patent’in tercih edilme sebepleri şunlar olabilir:

 • Kapsamlı Uzmanlık: Karar Patent, özel güvenlik yönetim sistemleri konusunda derin bir bilgi birikimine ve tecrübeye sahiptir.
 • Özel Çözümler: Her özel güvenlik şirketinin ihtiyaçlarına uygun özel çözüm yolları sunabilmesi.
 • Küresel Kabul: Karar Patent tarafından verilen belgeler uluslararası düzeyde tanınır ve saygı görür.
 • Sürekli Destek ve Danışmanlık: Belgelendirme sürecinde ve sonrasında devam eden destek ve danışmanlık hizmetleri sağlanması.