GMP

GMP 22716:2007 | Good Manufacturing Practices

GMP (Good Manufacturing Practice), yani İyi Üretim Uygulamaları, İyi İmalat Uygulamaları, ilaç, gıda, kozmetik, medikal cihazlar ve diğer bazı sektörlerde kullanılan uluslararası bir kalite yönetim standardıdır. GMP, ürünlerin güvenliği, kalitesi ve etkinliği için gerekli olan standartları ve yönergeleri belirler. İlgili ürünlerin üretim, depolama ve dağıtım süreçlerini standartlaştırmayı ve denetlemeyi amaçlar. GMP belgesi TURKAK onaylı ve akreditasyonlu olamaz.

GMP belgesi, bir organizasyonun veya tesisin bu standartlara uygun olarak üretim yapabildiğini, ürünlerin güvenli ve etkili olduğunu ve müşteri sağlığına zarar vermediğini gösteren bir sertifikadır. GMP belgesi, ilaç endüstrisinde özellikle önemlidir, çünkü ilaçlar insan sağlığına doğrudan etki eder, bu nedenle üretim süreçlerinin çok sıkı ve güvenilir bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

GMP belgesi almak için bir organizasyon veya üretici, ilgili yetkilendirme kurumları veya denetim organları tarafından yapılan denetimlere tabi tutulur. Bu denetimler üretim tesisinin, kalite kontrol sistemlerinin, personelin eğitiminin ve kayıt tutma süreçlerinin GMP standartlarına uygun olduğunu belirlemeyi amaçlar.

GMP belgesi, tüketicilerin güvende hissetmelerini ve ürünlerin kalitesine güvenmelerini sağlar. Ayrıca, bu belge, organizasyonların ve tesislerin yasal düzenlemelere ve uluslararası kalite standartlarına uymalarını sağlar. Her ürün veya sektör için spesifik GMP gereksinimleri olabilir, bu nedenle GMP belgesi, sektöre ve ürüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.

GMP Belgesi ve ISO Belgelendirme ana farkları ; 

GMP (İyi Üretim Uygulamaları) ve ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) standartları, farklı sektörlerdeki ürün ve süreçlerin kalitesini ve güvenilirliğini sağlamaya odaklanan yönetim sistemleri için rehberlik sunarlar.

 • GMP (İyi Üretim Uygulamaları): GMP, genellikle ilaç, ilaç hammadde üretimi, gıda ve kozmetik endüstrileri gibi sektörlerde kullanılan bir standarttır. Bu standart, üretim süreçlerinin belirli standartlara uygunluğunu ve ürünlerin kalite, güvenlik ve etkinlik açısından uygunluğunu sağlar. GMP, üretim tesislerinin temizliği, personel eğitimi, belgelendirme süreçleri, kayıt tutma ve kalite kontrol gibi konuları kapsar.
 • ISO Standartları: ISO standartları ise farklı endüstrilerde ve farklı yönetim sistemleri için genel kılavuzlar sunar. Örneğin, ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi) genel kalite yönetimi prensiplerini, ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi) çevresel performansı ve ISO 45001 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi) iş sağlığı ve güvenliği performansını ele alır.

Fark, GMP’nin daha spesifik endüstriyel uygulamaları kapsaması ve genellikle ürün kalitesi, güvenliği ve düzenlemeleri ile ilgili olmasıdır. ISO standartları ise daha geniş kapsamlı olup, farklı yönetim sistemlerine (kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği vb.) yönelik prensipler sunar.

Her iki standardın da temel amacı, ürün ve süreçlerin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak ve belirli standartlara uygunluğunu sağlamaktır. Ancak, uygulama alanları ve odak noktaları farklı olduğu için bu standartlar arasında belirgin farklılıklar bulunmaktadır.

GMP (Good Manufacturing Practice – İyi Üretim Uygulamaları) ve GHP (Good Hygiene Practice – İyi Hijyen Uygulamaları) Arasındaki Farklar? 

GMP (Good Manufacturing Practice – İyi Üretim Uygulamaları) ve GHP (Good Hygiene Practice – İyi Hijyen Uygulamaları), genellikle gıda endüstrisi gibi alanlarda kullanılan, üretim süreçleri ve hijyen standartlarını belirleyen kılavuzlardır. Her ikisi de ürün güvenliği, kalitesi ve tüketici sağlığını korumak için önemlidir, ancak odaklandıkları alanlar birbirinden farklıdır.

 • GMP (İyi Üretim Uygulamaları): GMP, üretim süreçlerini düzenleyen bir standarttır. Özellikle ilaç, ilaç hammaddesi, kozmetik ve gıda gibi endüstrilerde kullanılır. GMP, üretim tesislerinin, ekipmanların, personelin ve süreçlerin belirli standartlara uygunluğunu sağlar. Temizlik, belgelendirme, kalite kontrol ve kayıt tutma gibi konuları kapsar.
 • GHP (İyi Hijyen Uygulamaları): GHP, üretim öncesinden sonrasına kadar hijyen standartlarını belirleyen bir kılavuzdur. Özellikle gıda endüstrisi ve restoranlar gibi yerlerde kullanılır. GHP, üretim sürecinin her aşamasında temizlik, sanitasyon, kişisel hijyen, depolama koşulları, hijyen eğitimi ve tesislerin hijyenik şartları gibi konulara odaklanır.

Farklılıkları şu şekilde özetlenebilir:

 • GMP, üretim süreçlerini ve ürün kalitesini düzenlerken, GHP ürünlerin hijyenik koşullarda üretilmesi ve saklanmasına odaklanır.
 • GMP, özellikle ilaç ve kozmetik gibi sektörlerde kullanılırken, GHP daha çok gıda endüstrisi ve restoranlar gibi yerlerde kullanılır.

Her ikisi de ürün güvenliği ve kalitesini sağlamak için önemlidir ve genellikle birlikte uygulanır. GHP, GMP’nin bir parçası olarak, özellikle gıda endüstrisinde, ürünlerin güvenliği ve tüketici sağlığı açısından önemli bir rol oynar.

GMP belgesi de GHP belgesi de TURKAK onayı yada uluslararası akreditasyonu bulunmayan belgelerdir. bu belgeler almak yada sorgulamak için hemen whatsapp hattımıza yada iletişim bölümmüzden numaralarımızdan bizleri arayabilir bilgilendirilirsiniz.

GMP (Good Manufacturing Practice) Belgesi nasıl alınır?

GMP (Good Manufacturing Practice – İyi Üretim Uygulamaları) belgesi almak için genellikle belirli adımlar izlenir:

 1. Standartları Anlama: GMP’nin gerektirdiği standartları anlamak için ilgili yerel yasal düzenlemeleri, sektör standartlarını veya uluslararası GMP rehberlerini incelemek önemlidir.
 2. İşletme İncelemesi: İşletmenin mevcut üretim süreçlerini, tesisin fiziksel koşullarını, kalite kontrol yöntemlerini ve personel hijyenini gözden geçirin. Eksiklikleri belirleyin ve gerektiğinde düzeltici önlemler alın.
 3. Eğitim: İlgili personeli GMP prensipleri, kalite kontrol standartları, üretim hijyeni ve belgelendirme süreci konusunda eğitin.
 4. Belgelendirme Kuruluşu Seçimi: GMP belgesi almak istiyorsanız, belgelendirme için akredite edilmiş bir kuruluş seçmelisiniz. Bu kuruluşlar, GMP uyumluluğunuzu değerlendirir ve gereken şartları karşıladığınızı doğrularlar. Bu konuda bizlere danışmadan karar vermeyin. 20 yıllık deneyim ve bilgimiz sizlere yol gösterecektir.
 5. Denetim ve Değerlendirme: Belgelendirme kuruluşu, işletmenizin üretim süreçlerini, kalite kontrol sistemlerini ve hijyenik uygulamalarını değerlendirmek için bir dizi denetim ve değerlendirme süreci uygular.
 6. Uyum Sağlama: Belgelendirme kuruluşunun gerçekleştirdiği denetimler sonucunda eksiklikler belirlenebilir. Bu eksiklikleri gidermek ve gereken düzeltici önlemleri almak önemlidir.
 7. Belge Alımı: Belgelendirme kuruluşu, şartları tamamladığınızda ve gereksinimleri karşıladığınızda GMP belgenizi verir.

Belgelendirme süreci işletmenin büyüklüğüne, sektörüne ve mevcut uygulamalarına bağlı olarak değişebilir. Belgelendirme kuruluşuyla iyi bir iletişimde olmak, belirli şartların tamamlanması ve gereken düzeltici önlemlerin alınması sürecin önemli bir parçasıdır. Bu adımları takip ederek GMP belgesi alabilir ve üretim süreçlerinizin kalitesini ve uyumluluğunu gösterebilirsiniz.