GHP

GHP | Good Hygienic Practices

GHP (Good Hygiene Practice) belgesi, İyi Hijyen Uygulamaları Belgesi olarak da adlandırılır ve gıda üretimi, işleme, depolama ve dağıtımı gibi gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için geçerli olan bir belgedir. GHP, gıda güvenliği ve hijyen standartlarını yerine getirmek için uygulanan temel ilkeleri ve en iyi uygulamaları içeren bir belgedir.

GHP belgesi, gıda işletmelerinin aşağıdaki konuları içeren temel gereksinimlere uygun olarak faaliyet gösterdiğini doğrulayan bir sertifikadır:

 1. Temizlik: İşletmeler, tesislerin ve ekipmanın temizliğini korumak için uygun temizlik prosedürlerini benimsemelidir.
 2. Kişisel Hijyen: İşletme çalışanları, hijyenik bir şekilde çalışmalı, temiz giyinmeli ve el hijyeni konularında eğitilmelidir.
 3. Depolama: Gıdaların uygun depolama koşullarında saklanmasını ve muhafaza edilmesini içerir.
 4. İzlenebilirlik: Ürünlerin kaynaklarının ve işlemlerinin izlenmesini ve kayıt altına alınmasını içerir.
 5. Atık Yönetimi: İşletmeler, atıklarını uygun bir şekilde yönetmeli ve çevresel düzenlemelere uygun olarak bertaraf etmelidir.
 6. Çapraz Kontaminasyon Önleme: Gıda ürünleri arasında çapraz kontaminasyonu önlemek için uygun önlemler alınmalıdır.

GHP belgesi, gıda güvenliği ve hijyen konularında işletmelerin uygun önlemleri aldığını ve en iyi uygulamalara uyduğunu doğrular. Bu, tüketici güveni sağlamak ve gıda güvenliği risklerini en aza indirmek için önemlidir. Gıda işletmeleri genellikle GHP belgesi alarak müşterilere ve düzenleyici kurumlara gıda ürünlerinin güvenliği ve kalitesine olan bağlılıklarını gösterirler. GHP belgesi, gıda sektöründe iş yapan birçok işletme için bir gerekliliktir.

GHP (İyi Hijyen Uygulamaları ve ISO9001 bağlantısı

GHP (Good Hygiene Practice – İyi Hijyen Uygulamaları) ve ISO 9001 standartları, farklı yönetim sistemlerine odaklanır.

 • GHP (İyi Hijyen Uygulamaları): GHP, genellikle gıda endüstrisi ve besin güvenliği için hijyen standartlarını belirler. Bu standart, temizlik, sanitasyon, kişisel hijyen, depolama koşulları, üretim öncesi ve sonrası hijyenik şartlar gibi konuları kapsar. Gıda güvenliğini ve tüketici sağlığını korumak için gıda işleme ve hazırlama süreçlerindeki hijyenik uygulamaları düzenler.
 • ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi): ISO 9001, genel olarak kalite yönetimini ele alır ve işletmelerin kalite yönetim sistemlerini kurmasına, iş süreçlerini iyileştirmesine ve müşteri memnuniyetini artırmasına yardımcı olur. Bu standart, müşteri gereksinimlerini karşılamak, süreçlerde tutarlılık sağlamak ve sürekli iyileştirme prensiplerini teşvik etmek için bir çerçeve sunar.

GHP ve ISO 9001 arasında doğrudan bir bağlantı yoktur; ancak bazı durumlarda, özellikle gıda endüstrisinde, birlikte uygulanabilirler. Örneğin, bir gıda üreticisi ISO 9001 standardını kullanarak genel işletme yönetimini iyileştirirken, GHP prensiplerini gıda üretimi süreçlerine entegre ederek gıda güvenliği ve hijyenik uygulamaları geliştirebilir.

ISO 9001, kalite yönetimi ve müşteri memnuniyetini odaklanırken, GHP gıda güvenliği ve hijyenik uygulamalar üzerine yoğunlaşır. İşletmeler bu standartları aynı anda uygulayarak hem iş süreçlerini iyileştirebilir hem de gıda güvenliği konusundaki hijyenik uygulamalarını geliştirebilirler.

GHP (İyi Hijyen Uygulamaları, ISO2200 ve HACCP farkları nelerdir?
Konu biraz teferruatlı ve ayrıntılı olduğu içim önce belge açıklamaları sonrasında farkları yazıp değerlendireceğiz:

GHP (Good Hygiene Practice – İyi Hijyen Uygulamaları), ISO 22000 ve HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points – Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) gıda güvenliği ve hijyen alanlarında farklı standartlar ve sistemlerdir, ancak benzer amaçlar doğrultusunda çalışırlar.

İşte bu üç sistemin ana farkları şunlardır:

 • GHP genellikle hijyenik uygulamaları, temizlik ve sanitasyonu düzenlerken, ISO 22000 ve HACCP gıda güvenliği yönetim sistemleri ve risk analizi üzerine odaklanır.
 • ISO 22000, tedarik zinciri boyunca genel gıda güvenliğini sağlamak için bir çerçeve sunarken, HACCP daha spesifik olarak gıda işleme süreçlerindeki kritik kontrol noktalarını ele alır.

Bu standartlar ve sistemler genellikle birlikte kullanılır ve birbirlerini tamamlayabilir. İşletmeler, gıda güvenliği ve hijyenik uygulamaları iyileştirmek için bu farklı standartları bir araya getirerek daha kapsamlı bir yaklaşım benimseyebilirler.

Birçok durumda, işletmeler bu standartları birlikte kullanabilir. Örneğin, ISO 22000, genel gıda güvenliği yönetimi için bir çerçeve sunarken, HACCP prensipleri risk analizi ve kontrolüne odaklanırken, GHP ise hijyenik uygulamaları sağlamak için rehberlik eder. Bu standartların birlikte uygulanması, gıda güvenliği ve hijyen konusunda daha kapsamlı bir yaklaşım sağlayabilir.

GHP belgesi eğitim gerektirir mi?

Genellikle, GHP (İyi Hijyen Uygulamaları) belgesi almak için özel bir eğitim gerekliliği bulunmamaktadır. Ancak, işletmeler genellikle çalışanlarına hijyenik uygulamalar ve gıda güvenliği konusunda eğitimler sunarlar. Bu eğitimler, GHP prensipleri, temizlik ve sanitasyon yönergeleri, kişisel hijyen, temizlik ekipmanlarının kullanımı ve depolama koşulları gibi konuları içerebilir.

Gıda endüstrisinde çalışanlar, hijyen konusunda temel bir farkındalığa sahip olmalı ve işlerini hijyenik standartlara uygun şekilde yapabilmelidir. Bu, ürün güvenliği ve tüketici sağlığı açısından son derece önemlidir.

Belgelendirme süreci genellikle belirli bir eğitim şartı koymaz, ancak belge almayı hedefleyen işletmeler çalışanlarına GHP prensipleri ve hijyen konusunda eğitimler sunarak iş süreçlerini daha etkin bir şekilde yönetebilirler. Bu eğitimler, hijyenik uygulamaların anlaşılmasını ve uygulanmasını sağlayarak işletmelerin gıda güvenliği ve hijyenik standartlara uyumunu artırabilir. GHP eğitimi ve sertifikası içinde bizlere hemen ulaşabilirsiniz.

GHP (İyi Hijyen Uygulamaları) belgesi nasıl alınır? 

GHP (İyi Hijyen Uygulamaları) belgesi, genellikle bir kuruluşun gıda güvenliği ve hijyenik uygulamalar konusunda belirli standartlara uygun olduğunu gösterir. Belge alımı, genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 1. Standartları Anlama: İlgili yerel veya uluslararası standartları (örneğin, ülkenizin veya bölgenizin yasal düzenlemeleri, ISO 22000 gibi standartlar) inceleyerek belgelendirme süreci hakkında bilgi edinmek önemlidir. Bu standartlar, gıda güvenliği, hijyenik uygulamalar ve gereklilikleri belirler.
 2. Hazırlık: Kuruluşunuzun mevcut iş süreçlerini, hijyenik uygulamalarını ve gıda güvenliği standartlarını gözden geçirin. İhtiyaç duyulacak düzeltici veya iyileştirici önlemleri belirleyin.
 3. Eğitim: Çalışanlarınıza hijyenik uygulamalar, temizlik, sanitasyon ve gıda güvenliği konusunda eğitimler sunun. Bu eğitimler, belgeleme sürecinde önemli bir adımdır.
 4. Belgelendirme Kuruluşu Seçimi: GHP belgesi almak istiyorsanız, belgelendirme için akredite edilmiş bir kuruluş seçmelisiniz. Bu kuruluşlar, belirli standartlara uygunluğunuzu değerlendirir ve gerekli şartları karşıladığınızı doğrularlar. Bu konuda tabiki bizlere danışmadan karar vermeyin. 20 yıllık deneyim ve bilgimiz sizlere yol gösterecektir.
 5. Değerlendirme ve Denetim: Belgelendirme kuruluşu, işletmenizi değerlendirmek ve denetlemek için bir dizi süreç ve denetim uygular. Bu denetim, iş süreçlerinizi, hijyenik uygulamalarınızı ve gıda güvenliği standartlarınızı kontrol eder.
 6. Uyum Sağlama: Denetim sonrasında belgelendirme kuruluşu, eksiklikler varsa bunları belirtir. Şartları tamamlamanız ve gerekli düzeltici önlemleri almanız istenebilir.
 7. Belge Alımı: Tüm şartları sağladığınızda ve gereksinimleri karşıladığınızda, belgelendirme kuruluşu GHP belgenizi verir.

Bu adımlar, genel olarak GHP belgesi alım sürecini içerir. Her işletmenin durumu farklı olabilir ve belgelendirme süreci kuruluşun büyüklüğü, sektörü ve mevcut uygulamalarına bağlı olarak değişebilir. Belge alım sürecinde belgelendirme kuruluşuyla iletişimde kalmak ve gereken adımları takip etmek önemlidir.