CE Belgelendirme

CE işareti, Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) içinde satılan ürünler için sağlık, güvenlik ve çevre koruma standartlarına uygunluğu gösteren bir sertifika işaretidir. CE işareti, AEA dışında satılan ve AEA standartlarına göre üretilen ürünlerde de bulunur. Bu, CE işaretini Avrupa Ekonomik Alanı’na aşina olmayan insanlar için bile dünya çapında tanınabilir hale getirir. Bu anlamda ABD’de satılan bazı elektronik cihazlarda kullanılan FCC Uygunluk Beyanı’na benzer.

CE işareti, üreticinin ürünün sağlık, güvenlik ve çevre koruma için AB standartlarını karşıladığına dair beyanıdır.

İşaret, CE logosundan ve varsa uygunluk değerlendirme prosedüründe yer alan Onaylanmış Kuruluşun dört haneli kimlik numarasından oluşur.

“CE” bazen “Conformité Européenne” in kısaltması olarak belirtilir (“Avrupa Uygunluğu” için Fransızca), ancak ilgili mevzuatta bu şekilde tanımlanmamıştır. CE işareti, menşe ülkesine bakılmaksızın, ürünün Avrupa Ekonomik Alanı’nın herhangi bir bölümünde serbestçe satılabileceğini gösterir.

Avrupa Birliği, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA), Türkiye ve (en azından Brexit geçiş döneminin sonuna kadar) Birleşik Krallık’ta satılması amaçlanan bazı ürün grupları için CE işareti zorunludur .Bu ülkelerde üretilen ürünlerin üreticileri ve diğer ülkelerde üretilen malların ithalatçıları, CE işaretli malların AB standartlarına uygun olduğunu doğrulamaktadır.

CE işareti için belirlenen kurallar nelerdir?

CE işareti sorumluluğu, ürünü AB’de, yani AB merkezli bir üretici, AB dışında yapılan bir ürünün ithalatçısı veya dağıtıcısı veya AB üyesi olmayan bir üreticinin AB merkezli bir ofisi ile piyasaya süren kişidir.

Bir ürünün üreticisi CE işaretini iliştirir, ancak ürünün CE işaretini taşıyabilmesi için bazı zorunlu adımlar atmak zorundadır. Üretici, uygunluk değerlendirmesi yapmalı, teknik bir dosya oluşturmalı ve ürün için önde gelen mevzuatın öngördüğü bir Beyannameyi imzalamalıdır. Belgelerin talep üzerine yetkililere sunulması gerekir.

Ürün ithalatçıları, AB dışındaki üreticinin gerekli adımları attığını ve belgelerin talep üzerine sağlandığını doğrulamalıdır. İthalatçılar ayrıca üretici ile temasın her zaman kurulabileceğinden emin olmalıdır.

Distribütörler, ulusal makamlara gerekli özeni gösterdiklerini gösterebilmeli ve gerekli önlemlerin alındığını üretici veya ithalatçıdan onaylamalıdır.

İthalatçılar veya distribütörler ürünleri kendi isimleriyle pazarlarlarsa, üreticinin sorumluluklarını üstlenirler. Bu durumda, CE işaretini iliştirirken yasal sorumluluk üstleneceklerinden, ürünün tasarımı ve üretimi hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları gerekir.

İşaretlemeyi iliştirme prosedürünün altında yatan bazı kurallar vardır:

 • Belirli AB yönergelerine veya CE işareti sağlayan AB düzenlemelerine tabi olan ürünler, piyasaya sürülmeden önce CE işaretine eklenmelidir.
 • Üreticiler, kendi sorumlulukları üzerine, ürünleri için hangi AB mevzuatına başvurmaları gerektiğini kontrol etmek zorundadır.
 • Ürün, ancak yürürlükteki tüm yönerge ve yönetmeliklerin hükümlerine uygun olması ve uygunluk değerlendirme prosedürünün uygun şekilde yürütülmesi halinde piyasaya sürülebilir.
 • Üretici, AB uygunluk beyanı veya performans beyanı hazırlar (Yapı Ürünleri için) ve ürün üzerindeki CE işaretini iliştirir.
 • Direktif (ler) veya yönetmelik (ler) de öngörülmüşse, uygunluk değerlendirme prosedürüne veya bir üretim kalite sistemi oluşturulmasına yetkili bir üçüncü taraf (Onaylanmış Kuruluş) dahil edilmelidir.
 • CE işareti bir ürüne yapıştırılmışsa, yalnızca farklı öneme sahipse ek işaretler taşıyabilir, CE işaretiyle çakışmaz ve kafa karıştırmaz ve CE işaretinin okunabilirliğini ve görünürlüğünü bozmaz.

CE belgesi hangi ülkelerde geçerli olur?

CE belgesi, Avrupa Ekonomik Alanı’nda (EEA) geçerlidir. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri arasındaki ticarette kullanılır. CE işareti, ürünlerin AB’nin tek pazarına girebilmek için belirli standartlara ve yönetmeliklere uygun olduğunu gösterir. Bu işaret, ürünlerin serbest dolaşımını sağlar ve ürünlerin AB pazarında satılmasını kolaylaştırır.

Ancak, CE işareti sadece AB ve EFTA ülkelerinde geçerlidir. Diğer ülkelerin kendi belgelendirme ve uygunluk işaretleri bulunabilir. Bu nedenle, bir ürünün CE işaretine sahip olması, yalnızca AB ve EFTA ülkeleri için geçerli olduğu anlamına gelir.

Ürünlerin AB dışında satılması veya kullanılması durumunda, o ülkenin yerel standartlarına ve uygunluk gerekliliklerine uygun olması gerekebilir. Bu nedenle, uluslararası ticaret yapılırken, her ülkenin belirlediği gerekliliklerin ve işaretlerin dikkate alınması önemlidir.

CE belgesi nasıl alınır ?

CE belgesi alımı, ürünlerin Avrupa Ekonomik Alanı’nda (EEA) serbest dolaşımını sağlamak için gerekli olan bir işarettir. Ürünlerin bu işareti alabilmesi için, belirli AB yönetmeliklerine ve standartlarına uygun olmaları gerekmektedir. CE işareti almak için genellikle şu adımlar izlenir:

 1. Uygunluk Değerlendirmesi: İlgili AB direktiflerine veya yönetmeliklerine göre ürününüzün uygunluk değerlendirmesi yapılmalıdır. Bu, ürünün hangi direktiflere veya standartlara uyduğunu belirlemek için bir ön değerlendirme sürecidir.
 2. Teknik Dosya Hazırlama: Ürünün teknik özelliklerini, üretim süreçlerini ve uygunlukla ilgili diğer belgeleri içeren bir teknik dosya hazırlanmalıdır.
 3. Ürün Testleri ve Değerlendirmeleri: Ürünün AB yönetmeliklerine ve standartlarına uygunluğunu belirlemek için gerekli testler ve değerlendirmeler yapılmalıdır.
 4. Risk Değerlendirmesi (Gerekiyorsa): Bazı ürünler için risk değerlendirmesi gerekebilir. Bu, ürünün potansiyel risklerini belirleyip, kontrol altına almak için yapılır.
 5. Bağımsız Değerlendirme: Ürünün uygunluğunu onaylayacak bağımsız bir belgelendirme kuruluşu seçilmelidir. Bu kuruluş, ürünün uygunluğunu değerlendirir ve CE işaretini onaylar.
 6. CE İşareti Uygulaması: Ürüne CE işareti uygulanabilir. Bu işaret, ürünün AB pazarında serbestçe dolaşımını sağlar.

CE belgesi almak karmaşık bir süreç olabilir ve ürününüzün kategorisine, sektörüne ve uyumlu olması gereken AB direktiflerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, belgeleme sürecinde uzman yardımı almak veya yetkin bir danışmanla çalışmak faydalı olabilir. Ürününüzün AB pazarına girmesi için gerekli olan tüm adımları doğru şekilde tamamladığınızdan emin olmak önemlidir.

CE belgesi ve TSE farkı var mı?

CE (Conformité Européenne – Avrupa Uygunluk) işareti ve TSE (Türk Standartları Enstitüsü) işareti farklı amaçlar ve kapsamlara sahip iki farklı işarettir.

 • CE İşareti: Avrupa Ekonomik Alanı’nda (EEA) serbest dolaşımını sağlamak için ürünlerin belirli AB direktiflerine veya standartlarına uygun olduğunu gösterir. CE işareti, ürünlerin AB pazarında serbestçe satılmasına ve kullanılmasına olanak tanır. Ürünlerin uygunluk değerlendirmesi ve belgelendirme süreçleri sonucunda CE işareti alınır.
 • TSE İşareti: TSE, Türkiye’de standartların belirlenmesi ve uygulanması için çalışan bir kuruluştur. TSE işareti, Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirli Türk standartlarına uygunluğu doğrulayan ürünlerde kullanılır. Bu işaret, Türkiye’de üretilen veya ithal edilen ürünlerde Türk standartlarına uygunluğu gösterir.

Bu işaretler, farklı coğrafi bölgelerde (AB ve Türkiye) ürün uygunluğunu gösterir ve o bölgedeki uygunluk ve standartları temsil eder. Her biri, kendi coğrafi bölgesinde ürünlerin serbest dolaşımını sağlamak için kullanılır. CE işareti Avrupa Ekonomik Alanı’nda, TSE işareti ise Türkiye’de ürün uygunluğunu belirtmek için kullanılır.

Tüm bu işlemlerle ilgili bizimle irtibata geçerseniz hiç uğraşmadan ürününüzle ilgili belgeye ulaşabilirsiniz.